Jdi na obsah Jdi na menu
 


Porta Praga - březen

1. 3. 2011

Program procházek na březen 2011

 

 2.st. Po stopách Boženy Němcové v Praze. V lednu l862 v ul. Na Příkopě v bytě svého manžela J. Němce zemřela B. Němcová. Pojďte se projít místy, která jsou  spojena s touto známou spisovatelkou a dokumentují její nelehký život. Sraz v 16.30 před Novoměstskou radnicí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

5.so. Funkcionalismus na Babě a v blízkém okolí. Projdeme se elegantní prvorepublikovou čtvrtí, která si až na několik výjimek uchovala autentický architektonický charakter, připomeneme si i několik původních majitelů a jména architektů - autorů. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6.  Sraz v 10.00 na stan.  aut. č. 131 U Matěje ( jede od metra Hradčanská). Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

 

 

5.so. Bílkova vila  -  ateliér i domov jedné z nejvýznamnějších osobností českého výtvarného umění, sochaře Františka Bílka. Zveme Vás k návštěvě jedinečného prostoru vily po rekonstrukci. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6.  Sraz v l6.00 před objektem,  Mickiewiczova ulici.  Vstupné 50/40 Kč + zlevněné vstupné do objektu 60 Kč,  průvodkyně  PhDr. J. Škoochová.

 

 

 

6.ne.Památník holocaustu v Pinkasově synagoze, Starý židovský hřbitov a Obřadní budova. Naše putování po památkách židovského ghetta pokračuje dalšími objekty, navštívíme i známý židovský hřbitov. Sraz v 10.00 před Staronovou synagogou. Vstupné 50/40 Kč + zlevněné vstupné do objektů 75 / 35 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.

 

 

 

 6. ne Tady  kdysi stával….Karlovo náměstí. Projdeme se jedním z hlavních náměstí Nového Města – Karlovým náměstím a bude nás především zajímat, jaké stavby a objekty se tady nacházely, proč a kdy zmizely. Budeme si povídat o Slanečkové boudě, kapli Božího těla nebo původně nedaleko stojícím areálu  křížovníků. Doplněno dobovými fotografiemi Povíme si i o dnešní podobě náměstí a jeho historii a literárních souvislostech. Sraz v 15.00 před vstupem do Novoměstské radnice z Karlova náměstí. .Vstupné 50/40 Kč , průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

 7. po. Pondělní podvečerní povídání na Pražském hradě a o Pražském hradě  -  doba předrománská a románská. Několikadílný cyklus  procházek  mapuje podrobně vývoj hlavní pražské památkové lokality. Budeme  hradem procházet a všímat si jednotlivých historických etap. Sraz v 16.30 u sochy T.G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

8.út. Krásy barokního sochařství. Jednou z nejvýznamnějších rodin byla rodina Brokoffů. Podíváme se podrobněji na jejich tvorbu v pražských exteriérech. Sraz v 16.30 před Morzinským palácem, Nerudova ul. č. 5. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.

 

 

 

12.so. Od jednoho čerta ke druhému, od Karlova náměstí až na Vyšehrad aneb cesta plná pověstí, legend a příběhů z dob dávno minulých. Vycházka pro zvídavé děti a jejich rodiče. Projdeme si část Nového Města, nábřeží - bývalé Podskalí až před Vyšehradský tunel, kde vystoupáme schody ve skále až na vyhlídku, odkud skákal Šemík s Horymírem, kde věštila kněžna Libuše slávu městu Praze a kde se sestra kněžny Libuše Kazi  zamilovala do udatného Bivoje, jenž přinesl na svých bedrech do těchto míst onoho pověstného kance z Kavčích hor. Doprovodná vycházka k výstavě Národního muzea Staré pověsti české. Sraz v 10.00 před domem U Fausta  na Karlově nám. - Praha 2. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně V. Králová.

 

 

 

12. so. Česká televize se Vám představuje.  Akce pro předem přihlášené na předprodej..  Sraz v 11.00 před hlavní vrátnicí objektu ČT Na Kavčích horách, ul. Na Hřebenech, Praha 4 – spojení ze stan. Pražského povstání metra C, odtud  autobusem č. 148, zastávka Na Hřebenech.

 

 

 

12.. so  Církevní řády na Hradčanech. Cestou přes Strahovský klášter na Hradčanské náměstí se setkáme s několika řády, které zde působily a někde opět působí. Jaký byl řádový život, co bylo náplní práce jednotlivých řeholí, od kdy zde působily a jaký byl vlastně smysl jejich činnosti ? To vše si povíme na březnové vycházce. V dalších měsících se projdeme ostatními pražskými místy, kde působily jiné řády. Sraz v 15.00 před branou Strahovského kláštera. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.

 

.

 

13. ne. PV Příbram Vás vítá. Na naší dnešní polodenní vycházce nás přivítá nejprve Příbram, která  patřila vždy  k významným  hornickým městům. Podíváme se, kde bylo sídlo naší první báňské VŠ, navštívíme zámeček Ernestinum – někdejší sídlo Arnošta z Pardubic, kde je mj. expozice příbramského rodáka fotografa F. Drtikola, podíváme se, kde byl jeho první ateliér, uvidíme také významné stavby arch. Ignáce Ullmanna a po Svatohorských schodech dojdeme na poutní místo na Svaté Hoře. Sraz na aut. nádraží Na Knížecí, stanoviště číslo 7, aut. odjíždí v 8.30 – doporučujeme přijít alespoň 20 minut před odjezdem. Vstupné jednotné 80 Kč, průvodkyně  J. Bondyová

 

 

 

13. ne. Jaro je za dveřmi a zve nás na Cibulku. Romantický park Cibulka patří dnes k hodnotným, přesto chátrajícím ukázkám krajinářské architektury první poloviny 19. století. Prohlédneme si Čínský pavilonek, rozhlednu, aj. Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu. Sraz v 10.00 na stan. tram. č. 9 Poštovka. Vstupné 50/40 Kč + členové KZSP 20 Kč,  průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 .

 

13. ne. Dokola kolem Kulaťáku. Prohlédneme si blíže okolí Vítězného náměstí. Zástavbu, pomníky, co tu mohlo být a přesto není. Co tu bylo a už není. A také si povíme, kde se blízko vařilo pivo .Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6.  Sraz ve 14.00 před restaurací KFC ( nároží Vítězného náměstí a Dejvické). Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.

 

 

 

16.st. Karlova univerzita - prohlídka  historické budovy s běžně  nepřístupnými interiéry. Spojeno s výkladem o historii univerzity. Sraz v  15.00 před vstupem do Karolina z Ovocného trhu (na nádvoříčku u kašny). Vstupné 50/40 Kč, provází PhDr. I. Čornejová.

 

 

 

17. čt. Pojďte s námi nakupovat aneb významné pražské obchody a obchodní domy v historii Prahy. Víte, jaký obchodní dům postavila firma Brouk  a Babka, kde bylo proslulé Lippertovo lahůdkářství, kde nejstarší  Řivnáčovo  knihkupectví? Zajímá Vás, jak to bylo s obchodním domem Perla a víte, že v obchodním domě Baťa byla i ortopedická poradna? Sraz na vycházku v 16.30 před obchodním domem Bílá labuť. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

 

 

 

19.so. Česká televize se Vám představuje. Akce pro předem přihlášené na předprodej.  Sraz v 11.00 před hlavní vrátnicí objektu ČT Na Kavčích horách, ul. Na Hřebenech, Praha 4 – spojení ze stan. Pražského povstání metra C, odtud  autobusem č. 148, zastávka Na Hřebenech.

 

 

 

19.so. Povětrné děvy, haldecké, lehké ženštiny aneb Prahou neřesti. Také tuto tvář měla v historii Praha a my se vydáme  ji poznat. Sraz v 17. OO u sochy J. Mánesa  na nábřeží - Palachovo  náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

 

 

20. ne. Vyšehrad a vyšehradské podhradí. Vyšehrad býval v minulosti citadelou – městem ve městě – vydáme se po jeho stopách, připomeneme si zajímavé osobnosti a zastavíme se u zajímavých staveb vyšehradského podhradí.Sraz v 10.00 u Táborské brány – první brána směrem od Kongresového centra, od metra. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová

 

 

 

20. ne. Betlémská kaple a M. Jan Hus.  V březnu r. 1402 začal v Betlémské kapli kázat M. Jan Hus. Pojďme si připomenout toto datum a prohlédnout si Betlémskou kapli. Pozor – podíváme se i do podzemí. Sraz ve 14.OO před kaplí. Vstupné 5O/40 Kč + vstupné do objektu 50 Kč, průvodkyně PhDr.J. Chrastilová

 

 

 

21.po. Pondělní podvečerní povídání na Pražském hradě a o Pražském hradě  -  doba gotická. Několikadílný cyklus  procházek  mapuje podrobně vývoj hlavní pražské lokality. Budeme  hradem procházet a všímat si jednotlivých historických etap. Sraz v 17.00 u sochy T.G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. st.  Nové Město Karla IV. s prohlídkou kostela sv.Kateřiny. Nové Město projektoval nám neznámý architekt (architekti?) tak, že vyhovovalo nárokům dalších generací až do 19. stol. Projekt do určité míry ovlivnil i Karel IV. v duchu tzv. nebeského Jeruzaléma. Jedním z objektů, který vznikl na podnět panovníka, byl i kostel sv. Kateřiny, který v rámci vycházky navštívíme. Sraz v 16.30  u Novoměstské radnice u  vstupu z Vodičkovy ul. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně j. Bondyová.

 

 

 

26. so .PV  Bitva na Turském poli. Na této polodenní vycházce navštívíte jednu z nejvýznamnějších románských rotund v pražském okolí, rotundu Narození Panny Marie v Holubicích. Poté se vydáme do 1 km vzdáleného Kozince, kde stojí barokní kaple zasvěcená sv. Michaelovi. V ní si prohlédneme ojedinělou fresku a přes kopec Erz, který je opředen spoustou tajemství, se po 4 km dostaneme do obce Tursko. A právě tady se podle pověstí odehrávala bitva mezi kmenem Čechů a Lučanů.  Doprovodná vycházka k výstavě Národního muzea Staré pověsti české.  Sraz účastníků je na konečné busu č. 316, Holubice - tady bude  čekat průvodkyně.. Autobus odjíždí z Vítězného nám. V 10.00 (zastávka je směrem z metra -výstup bus Lysolaje, Suchdol). Vstupné  jednotné 80 Kč, průvodkyně H. Čenková.

 

 

 

26.so. Olšanské hřbitovy -  I. část.Největší pražské hřbitovy budou cílem několika našich vycházek, které nám přiblíží významné osobnosti zde pochované. Sraz  v 10.00 u kostela  sv. Rocha na Olšanském náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Buňatová.

 

 

 

26.so. Po stopách divadel v Praze. Budeme si povídat o historii divadel, seznámíme se s místy, která jsou spojená s proslulými divadelními arénami a další. Vycházka je inspirována datem 27. 3. - toto je Mezinárodní den divadel.  Sraz ve l4.OO u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová .

 

 

 

27.ne. Jarní probouzející se Kampou. Ostrov Kampa patří k nejmalebnějším částem Prahy. My se sem dnes vydáme za zdejšími mlýny, jejichž klapot  byl neodmyslitelnou součástí života ostrova. Povíme si dále, které literární osobnosti jsou s Kampou spojeny - projdeme kolem Werichova domku, který byl  domovem nejen Jana Wericha. Na náměstíčku Kampy se rozhlédneme  po zdejších domech a  náš výklad doplníme i informací o mostech - Juditině a Karlově. V případě času zamíříme ještě na Velkopřevorské a Maltézské náměstí, kde projdeme kolem známé  Lenonovy zdi. Sraz  ve 10.00 u Malostranských mosteckých věží – před  knihkupectvím  Klubu Za starou Prahu při menší věži. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

27.ne.Za pivní historií Prahy až do středověku . Vyprávění, jak t o kdysi bylo s vařením piva, kde se nacházely, domy, kde se pivo vařilo, které  jsou ještě zachovány, kde se pivo vaří dodnes a jak se pivo vaří, čepuje, kde chutnalo a chutná i dnes a jaký hostinec či hospůdka měly  známé „ štamgasty". Některé pivo můžeme i ochutnat. První vycházka z cyklu Kde se pivo vaří, tam se dobře daří. - Nové Město. Budeme pokračovat i do dalších částí města. Sraz ve 14.00  před Pivovarským  domem v Ječné ul. - vchod z Lipové. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do pivovarů, pokusíme se domluvit slevu, průvodkyně V. Králová.

 

 

 

27.ne. Novoměstská radnice na Karlově náměstí – celková prohlídka. Sraz v 15.00 před vstupem do radnice z Karlova náměstí. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 50 Kč, průvodkyně  PhDr. J. Chrastilová.

 

 

 

31. čt. Za Josefem Navrátilem do Vávrova domu, dnes Poštovního muzea. Prohlídka části bývalého mlýna nám připomene osobnost malíře Navrátila, který svému příteli vyzdobil tento dům kolem roku 1847. Sraz v 15.45 před vstupem do objektu, Nové Mlýny 2, Praha 1. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 50/10 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.