Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prosinec s Portou Praga

1. 12. 2009

Porta Praga - cestovní a vzdělávací agentura

PhDr. Eva Havlovcová

 

tel.: 721 769 586        281  911  056

 

e-mail: evahavlovcova@seznam.cz                                 procházka je vhodná i pro vozíčkáře.

 

 

Pražské procházky  -  program na prosinec 2009

 

 

1. út. Osudy českých princezen -  Mlada, Doubrava, Dagmar Dánská, Vilemína a  Anežka. Přednáška se koná od 17.00 v sále Klubu Za starou Prahu, Juditina věž Karlova mostu, Mostecká ul., vstup přes knihkupectví. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

 

 

2.st. Kláštery na pomezí Starého a Nového Města. Budeme se věnovat těm řádům, které si své kláštery vybudovaly  v blízkosti ul. Na Příkopě, Václavského nám. a Národní. Sraz v 16.00 u Prašné brány. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

4 .pá.  Prahou plnou strašidel v předvečer Mikuláše. Vycházka nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Sraz v 18.00 před Černínským palácem na Loretánském náměstí Hradčan. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  V. Králová.

 

 

 

5. so. Břevnovský klášter – nejstarší a dodnes činný mužský klášter v Čechách. Celková prohlídka zahrnuje klášter, kryptu i kostel. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v 11.00 před vstupní branou do areálu, spoj tram. č. 22 stan. Břevnovský klášter. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 50/30 Kč,  průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

 

 

5. so. Pohled přes staletí - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, celková prohlídka. Sraz ve 14.00 u monolitu na III. hradním nádvoří. Vstupné 50/40 Kč , průvodce PhDr. H. Krátký

 

6. ne.  Co vyprávějí sochy na Karlově mostě ?  - II. část. Budeme si povídat o sochařské výzdobě mostu a přibližovat si životy jednotlivých svatých, jejichž plastiky se zde nacházejí. Sraz v 10.00 u Malostranských mosteckých věží, před knihkupectvím Klubu Za starou Prahu. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

6. ne. Michnovský palác – Tyršův dům. Celková prohlídka této významné ukázky palácové architektury v Praze. Sraz v 15.00 před vstupem do paláce – Malá Strana, stan. tram č. 20,22 Hellichova. Vstupné 50/40 Kč, výklad podá dr. Bartůněk

 

 

 

10. čt. Vztahy, lásky, románky a pletky v českých dějinách. Přednáška se koná od 17.00 v sále Klubu Za starou Prahu, Juditina věž Karlova mostu, Mostecká ul., vstup přes knihkupectví. Vstupné 50/40, průvodkyně H. Čenková.

 

 

 

12. so. Středověká Praha – zajímavé detaily expozice Muzea hlavního města Prahy. Sraz v 10.00  před hlavní budovou MHMP, ul. Na Florenci. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do muzea, v jednání je sleva, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.

 

 

 

12. so. Jak se žilo na Pražském hradě aneb pohled do soukromí obyvatel Zlaté uličky v průběhu staletí. Prohlídka Zlaté uličky., romanticky podtržená nastupujícím večerem. Sraz v  16.00 v areálu Pražského hradu, na Jiřském náměstí u kašny. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Buňatová.

 

 

 

13. ne. Od vily  Pellé přes baštu sv. Jiří a sv. Ludmily k Husovu sboru ve Wüchterlově ul. Spojeno se vstupem do kostela Církve československé husitské. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6.  Sraz v 10.00 před vilou Pellé,  Pelléova 10. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.

 

 

 

13. ne. Kostel sv. Michala v Jirchářích. Prohlídka půvabného původně románského kostela osady Opatovice. Sraz ve 12.30 před kostelem, ul. V Jirchářích, Nové Město. Vstupné 50/40 Kč, průvodce Mgr. J. Kvirenc.

 

 

 

13. ne. Zveme Vás na Chvalský zámek. Prohlédneme si nově zpřístupněnou opravenou gotickou tvrz ve Chvalech, kde je nyní otevřena  jedna ze stálých expozic Národního muzea,  zabývající se pražským ateliérem L. Jiřincové. Spojeno s prohlídkou vedlejšího kostela sv. Ludmily. Sraz v 15.00 před objektem Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 20 – Horní Počernice , aut. číslo 221, 222, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 398 jedou od metra B Černý most (konečná) do zastávky Chvaly (první zastávka). Vstup 50 Kč + vstupné do objektu 30/20 Kč  (snížené 20 Kč pro seniory a skupiny),  průvodce PhDr. Pavel Muchka.

 

 

 

15. út. Pamětní desky a pomníky v pražských uliccích. – I. část. Sraz v 16.00 před Laternou Magikou na Národní třídě u Národního divadla. Vstupné 50/40 Kč,  průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

 

 

17.čt. Adventní vycházka s koncertem. Jak se v Praze slavily vánoční svátky? Kde se nakupovalo? Co se dostalo na sváteční stůl? Jak Praha vypadala v tomto zimním měsíci? Na tyto a další otázky si budeme odpovídat v ulicích, setkáme se i s lampářem, který nám ukáže, jak se rozsvěcovalo plynové osvětlení a na závěr půjdeme na koncert. Jen pro předem přihlášené – akce je vyprodána. K lístkům jste dostali i informaci  o místě a času srazu, jste rozděleni do skupinek., průvodci Porta Praga.

 

 

 

19.so. Návštěva poutního místa Loreta. Podrobně se seznámíme s historií Loret v českých zemích, zajímat nás bude historie této pražské, její mecenášky,aj. Při prohlídce interiéru neopomeneme ani klenotnici. Sraz v 10.00 před Loretou na Loretánském náměstí. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do Lorety 110 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

20. ne. Adventní zastavení u kostela sv. Matěje s perníkovými jesličkami. Sraz ve 14.00 před kostelem, aut. č. 131 jede od stan. Hradčanská, zastávka U Matěje. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

 

 

27.ne. Jan Kepler v Praze. V závěru naší procházky navštívíme nové muzeum v Karlově ul. Sraz ve 14.00 na Ovocném trhu před obchodním centrem Myslbek. Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu. Vstupné 50/40 Kč, členové KZSP 20 Kč + vstupné do muzea 30/20 Kč. průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

 

 

28.po. Sváteční procházka Hradčany a Novým světem s návštěvou jesliček u kapucínů. Sraz v 16.00 dole na Loretánském náměstí, proti vstupu do Lorety. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J.Bondyová.

 

 

 

29.út. Prahou, když se stmívá aneb předsilvestrovská  procházka Pražským Hradem. Ještě jednou v roce 2009 se projdeme hlavní pražskou památkou. Sraz v 16.30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

30.st. Vánoce s vůní dřeva. Návštěva expozice v podzemních prostorách v oblasti Betlémské kaple a Nazaretské koleje. Zajímavou výstavu s vánoční atmosférou doplní prohlídka Betlémské kaple. Sraz v 16.00 před kaplí na Betlémském nám. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu a na výstavu, průvodkyně Mgr. J. Náprstková

 

 

 

 

 

Vstupné od objektů si hradí účastníci sami. Minimální počet osob ve skupině pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny. Program na další měsíc zašleme na požádání, je k dispozici v měsíčníku „Co, kdy v Praze“, na informačním centru Újezd 24 (agentura Jitro) a v knihkupectví Klubu Za starou Prahu, které sídlí v objektu před Juditinou věží  - tj. jedna z Malostranských mosteckých věží Karlova mostu.