Jdi na obsah Jdi na menu
 


Universita volného času

1. 4. 2010

Porta Praga – Pražská univerzita volného času

   Vážení  přátelé,

   dovolujeme si Vám představit několik kurzů obecně vzdělávacího cyklu Porta Praga  - Pražská univerzita volného času, které jsou nabídkou pro semestr září – prosinec  2010.

Kurz se skládá z jedné přednášky a na ní navazující vycházky měsíčně.

Přednášky se uskuteční v učebně Arcibiskupského gymnázia, Korunní ul. - vchod od náměstí Míru, ve středu nebo čtvrtek 17.00 – 19.00 hod., vycházky, které budou navazovat na probírané téma, se konají střídavě v dopoledních a odpoledních hodinách v sobotu. Při výběru témat jsme volili ta, o kterých jsme se domnívali, že ještě nebyla na programu ani v jiných podobných kurzech a hlavně jsme se snažili o to, aby se jednalo o zajímavé náměty.

 

Přihlásit se můžete již nyní, na tel. čísle 721 769 586, na mailové adrese evahavlovcova@seznam.cz  nebo osobně při některé z našich procházek - přihlášku se jménem a spojením na Vás můžete předat průvodci nebo pokladníkovi.

 

Upozorňujeme, že v případě učebny  jsme omezeni daným počtem míst a přednost dostanou samozřejmě ti, kteří se přihlásí dříve.

Cena za semestr září – prosinec  činí  480 Kč,

Lektory budou Ti, se kterými jste se setkávali již v minulém běhu univerzity a kteří se aktivně podílejí na procházkách agentury Porta Praga.

Kurzy se otevírají při minimálním počtu 15 zájemců.

V případě dalších dotazů nás, prosím, kontaktujte.

Těšíme se na Vás.

Pro období září – prosinec  2010 otevíráme tyto kurzy:

 

1) Kaleidoskop města aneb Praha různých podob

Pro ty z Vás, kteří se v minulých letech zúčastnili kurzu Kaleidoskop, nabízíme jeho pokračování. Praha  se nám představí  jako dynamické město , na které můžeme nahlížet různým úhlem pohledu.

Přednášky se budou konat ve čtvrtek a vycházky v sobotu, v případě zájmu otevřeme ještě jeden stejný kurz s přednáškami ve středu a vycházkami v sobotu.

Příklad jedné akce:

Přednáška

Praha – město  sběratelství, muzei a galerií. Sbírky panovníků , šlechty i podnikatelů v Praze. Počátky muzeí a galerií, jejich předchůdci. Budovy , ve kterých tyto instituce sídlí a jejich stavební vývoj.

Vycházka

Strahovská obrazárna – jedna v nejvýznamnějších církevních uměleckých sbírek ve střední Evropě.

 

2) Prahou a Evropou kráčely dějiny

Velký ohlas u Vás v minulých letech získal kurz Prahou kráčely dějiny, ve kterém jsme procházeli českými dějinami a připomínali si jednotlivá období a to v těsné souvislosti s dějinami Prahy. Tento kurz, který si Vám dovolujeme nabídnout, se dalšími prohlubujícími přednáškami vrací k některým důležitým etapám české historie, rozšiřuje poznatky o uměleckou historii, na kterou poprvé nezbylo mnoho času. Nově se budeme snažit včlenit české dějiny do kontextu dějin evropských – nedílnou součástí jednotlivých témat tak třeba bude historie křížových výprav, stoleté války, církevních koncilů atd. Kurz bude pokračovat i v r. 2011.

Příklad jedné akce:

Přednáška

První čeští králové Vratislav I. a Vladislav I.  Vývoj v Praze a  českých zemích v tomto období, život a  státnické činy obou prvních českých králů. Vztahy s panovníky Říše.Vývoj středověké římské říše, rodící se německé státy, vývoj na tomto území  9 – 13. stol . Křížové výpravy.

Vycházka 

Na bývalé hradiště Budeč.

 

3 ) Zajímavosti pražských zahrad a parků

Praha je  zelenou oázou a  a její zahrady a parky jsou proslulé v celé Evropě. My si  je projdeme  a bude nás zajímat jejich dnešní podoba, historický vývoj a určité kuriozity, které jsou s nimi spojeny. Kurz bude pokračovat i v r. 2011.

Příklad jedné akce:

Přednáška

Zahrady šlechtických paláců

Vycházka 

Vrtbovská zahrada – jedna z nejkrásnějších barokních zahrad v Praze.

 

 

4) Popiš erb, ukaž minci, vysvětli rodokmen aneb vědy, které pomáhají našemu poznání – NUMISMATIKA, HERALDIKA, METROLOGIE a další a jejich odraz v Praze .

Při našem putování pražskými ulicemi za památkami často narazíme na  zajímavosti, které spadají do výše uvedených věd. Často vidíme na palácích  šlechtické erby nebo na jiných budovách znaky jednotlivých zemí. Velkým poznáním jsou i nálezy mincí z různých dob. Často nás v ulicích  zaujmou  památky, které připomínají různé míry, měření času apod. Pojďme se společně seznámit se základy těchto tzv. pomocných věd historických a uvidíte, že na této cestě narazíme na spoustu zajímavostí a cenných poznatků.

Příklad jedné akce:

Přednáška 

Heraldika a genealogie

Stát znak, vývoj šlechtických znaků, městského znaku.

Vycházka

Za fasádami  a portály s erby a  za městským znakem do ulic Prahy.

 

 

Těšíme se s Vámi na viděnou na některé z našich akcí !

 

PhDr. Eva Havlovcová

cestovní a vzdělávací agentura Porta Praga

tel: 721 769 586,   281 911 056

Mail:  evahavlovcova@seznam.cz