Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vycházky na leden

1. 12. 2011

Program na leden 2011

1.so.Novoroční podvečerní procházka s koncertem. Známé hospody, vinárny, kavárny a restaurace na bývalé Ferdinandově dnes Národní třídě aneb kam se chodili Pražané bavit v době starého Rakouska a první republiky. Sraz v 17.00 u sochy Jungmanna na Jungmannově náměstí. Vycházka pokračuje  v 19.30 koncertem Bohemian Symphony Orchestra Prague v sále Philharmonia, Krocínova 1, Praha 1. Vstupné 170 Kč (120 Kč vstupenka na koncert a 50 Kč jednotná vstupenka na vycházku), průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

 

8.so.Praha v proměnách času – architektura l9. století. Pražská náměstí, ulice a uličky jsou učebnicí uměleckohistorických slohů. Našemu zájmu se bude těšit  l9. století. Sraz ve l4.00 u sochy B. Smetany na Novotného lávce (před muzeeum B. Smetany, blízko Karlova mostu). Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 9. ne. Na Karlův most za sochami M. B. Brauna a F. M. Brokofa. Projdeme se po Karlově mostě, připomeneme si jeho  historii i uměleckou výzdobu a zajímat nás budou především sochy od předních představitelů vrcholného baroka – Matyáše Bernarda Brauna a Ferdinanda Maxmiliána Brokofa, Sraz v 10.00 u sochy Karla IV. na Křížovnickém náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 9.ne. Pražské stopy židovských obyvatel. Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu. Sraz ve 14.00 u Prašné brány (směr Příkopy). Vstupné 50/40 Kč + členové KZSP 20 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.


13. čt. Pražské bankovní domy a finanční ústavy, s návštěvou výstavy Lidé a peníze  v budově České národní banky, v bývalém trezoru této banky. Na rozhraní Nového a Starého Města v ul. Na příkopě máme doložené významné banky již v 19. století. Vycházka bude směřovat k České národní bance, kde máme zajištěnou prohlídku velice zajímavé výstavy Lidé a peníze. Ta je umístěna v bývalém trezoru této banky. Sraz  v 15.00  na dolním konci Václavského náměstí, na rohu Václavského náměstí a ul. Na příkopě před palácem Koruna. Pozor – omezený počet osob. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

15. so. Dům pánů z Kunštátu, nejzachovalejší románský objekt  v Praze. Celková prohlídka této výjimečné památky. Sraz ve 14.00  na rohu ulic Řetězová a Husova. Vstupné 50/40 Kč, PhDr. Z. Dragoun.

 

16.ne.Řemesla na Kampě. Kampa je jedním z nejsvébytnějších pražských ostrovů, spojený se zajímavými figurkami, příběhy a také řemesly. Pojďme si je společně připomenout. Sraz v 10.00 před Nostickým palácem na Maltézském náměstí (Ministerstvo kultury). Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová

 

16. ne. Pasáže na rozhraní Starého a Nového města pražského. Pojďte se projít těmito místy, pasážemi, které byly a jsou nejen významnými spojovacími prvky v rámci města, ale i místy společenskými, obchodními a kulturními. Sraz ve l4.OO u sochy Jungmanna na Jungmannově náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová

 

22. so. Břevnovský klášter – nejstarší a dodnes činný mužský klášter v Čechách. Celková prohlídka zahrnuje klášter, kryptu i kostel. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v 15.00 před vstupní branou do areálu, spoj tram. č. 22 stan. Břevnovský klášter. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 50/30 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

                 

23. ne.Prohlídka interiérů Pražského hradu.Po Vašich kladných ohlasech jsme se rozhodli Vám představit interiéry Pražského hradu. Po zakoupení vstupenky na malý okruh Pražským hradem si prohlédneme Starý královský palác s Vladislavským sálem, Českou kanceláří, Novými deskami zemskými a další prostory a  budeme pokračovat do Baziliky sv. Jiří. Odpoledne se podíváme do Katedrály sv. Víta a Rožmberského paláce, bývalého ústavu šlechtičen. Vycházka trvá celý den – dopoledne od 10.00 – 12.30, odpoledne od 13.00 – 16.00. Sraz v 10.00 u monolitu na III. hradním nádvoří. Vstupné jednotné 50 Kč na celý den + 250 Kč do interiérů Pražského hradu. Pozor – je třeba si účast rezervovat, rezervace bude automaticky potvrzena těm, kteří se ozvali předem s tím, že by měli o akci zájem, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

23.ne.Každodennost života v ghettu – židovské zvyky a tradice, oslava svátků a další. Staronová a Klausová synagoga. Opět se v několikadílném cyklu vydáme do bývalého židovského ghetta, abychom se zde seznámili s životem zdejšího obyvatelstva. Cyklus bude pokračovat v dalších měsících. Sraz v 10.00 před Staronovou synagogou (Červená ul.). Vstupné 50/40 Kč + snížené vstupné do objektů Staronové syn. a Klausové syn. 110/60 Kč,  průvodkyně PhDr. J. Škochová.

 

29.so. Malebné Podskalí. Jak vypadalo Podskalí a co se tu odehrávalo v minulosti si prohlédneme v expozici bývalé celnice na Výtoni. Při procházce okolím si kromě jiného připomeneme osobnosti jako J. Lada, H. Podolská, J. Hrzán, M. Zeman aj. Sraz ve 14.00 u muzea  na Výtoni ( stan. tram. Č. 3, 7, 21 Výtoň). Vstupné 50/40 Kč + vstupné do muzea 30/20 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

30. ne. Vzhůru na Vyšehrad po stopách starých pověstí českých – tentokráte pro děti předškolního i školního věku. Víte, jak to bylo s Přemyslem a Libuší, s dívčí válkou, Horymírem a Šemíkem a dalšími? Právě pro Vás – děti a jejich rodiče – je určena dnešní procházka, na jejímž konci se podíváme i do zdejších tajemných kasemat. Doprovodná vycházka k výstavě Národního muzea Staré pověsti české. Sraz ve 14.00 u Táborské brány (první od Kongresového centra). Vstupné 50/40 Kč + vstupné do kasemat 50/30 Kč, průvodkyně V. Králová.

 

30. ne. Co možná ještě nevíte o Pražském hradě? Podvečerní procházka po exteriérech Pražského hradu, během které se zaměříme na různé zajímavosti, které neznáte a mohly uniknout Vaší pozornosti. Budeme si povídat o zdejších archeologických nálezech, ukážeme si, kde byl objeven proslulý hrob bojovníka, přiblížíme si podobu hradu v době Rudolfa II. nebo to, kam se klade pahorek Žiži, sněmovní pole, kamenný knížecí stolec a další zajímavosti.To vše v působivé podvečerní atmosféře. Sraz v 16.30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Vstupné 5O/4O Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

 

Vstupné od objektů si hradí účastníci sami. Minimální počet osob ve skupině pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny. Program na další měsíc zašleme na požádání, je k dispozici v měsíčníku „Co, kdy v Praze“, a v knihkupectví Klubu Za starou Prahu, které sídlí v objektu před Juditinou věží  - tj. jedna z Malostranských mosteckých věží Karlova mostu.