Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vycházky Porty Praga - září

29. 8. 2011

 

Pražské procházky - program na září 2011
1.čt. Pražský hrad 19. století Vás vítá….. Nejen o francouzském exkráli Karlovi X., ale také o excísaři Ferdinandovi Dobrotivém, o dostavbě katedrály a jiných zajímavostech. Sraz v 17.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Vstupné 50/4O Kč, účastníci Pražské univerzity volného času kurzu Prahou a Evropou kráčely dějiny běhu leden – červen 2011 vstupné zdarma jako náhrada za zrušenou přednášku v době červnové stávky, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
 
3.so. Müllerova ( Loosova ) vila. Prohlídka světově proslulé vily, která je dílem architekta Adolfa Loose a která byla postavena v letech 1928 – 1930 pro podnikatele Františka Müllera. Pozor – omezený počet osob. Nutná rezervace a platba před akcí. Vstupné jednotné 50 Kč na vycházku + 300/200 Kč vstupné do objektu. Sraz v 9.00 a v 11.00 před objektem -  Nad hradním vodojemem 642/14, 162 00 Praha 6. Spojení tram. č. 1, 18 stan. Ořechovka. Jen pro předem přihlášené.
 
3.so. Řeč reliéfů a další symbolika Královského letohrádku. Detailní prohlídka tohoto pokladu renesance v Praze a to včetně návštěvy zajímavé výstavy Porcelán na Pražském hradě - ojedinělá výstava, která ukazuje stolní náčiní našich panovníků, např. Marie Terezie nebo Ferdinanda V., ale i prezidentů např. T. G. Masaryka, Sraz ve 14.00 u Zpívající fontány v Královské zahradě před letohrádkem. Vstupné 50/40 Kč + vstupné na výstavu 110/60 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.
 
4.ne.PV–Pozvání na turistickou vycházku. Víte, kde se podruhé ženil Bedřich Smetana? A viděli jste originál roubenku z Národopisné výstavy v r. l895? Tak pojeďte s námi na výlet, který vám na tyto otázky odpoví. Pojedeme vlakem do Chlumína, kde je na návsi úžasný morový barokní sloup. Potom se po silničce vydáme do Obříství, obce, kde pobýval Svatopluk Čech, ženil se Bedřich Smetana a kde mají kromě zámku a mnoha soch také zvláštní kříž z lávy z Vesuvu. Navštívíme také malé muzeum B. Smetany. Cesta je dlouhá necelých 5 km, částečně po okresních silnicích, turistické cesty tady bohužel nevedou. Doufáme, že Vás to neodradí a přijdete v hojném poštu na sraz. Sraz v 9.00 na Hlavním nádraží u pokladen, vlak odjíždí v 9.25 - pojedeme do Neratovic, kde přestoupíme na vlak do Chlumína. Vstupné jednotné 80 Kč, průvodkyně H. Čenková.
 
4.ne. Müllerova ( Loosova ) vila. Prohlídka světově proslulé vily, která je dílem architekta Adolfa Loose a která byla postavena v letech 1928 – 1930 pro podnikatele Františka Müllera. Pozor – omezený počet osob. Nutná rezervace a platba před akcí. Vstupné jednotné 50 Kč na vycházku + 300/200 Kč vstupné do objektu. Sraz v 15.00 a v 17.00 před objektem -  Nad hradním vodojemem 642/14, 162 00 Praha 6. Spojení tram. č. 1, 18 stan. Ořechovka. Jen pro předem přihlášené.
 
4.ne. Prohlídka Břevnovského kláštera, který je nejstarším mužským a dodnes činným klášterem u nás. Máte možnost se seznámit s jeho historií a podobou a to v různých historických etapách. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v 15.00 před objektem (Markétská 1/28, Praha 6 – Břevnov - spoj.tram. č. 22 stan. Břevnovský klášter). Vstupné 50/40 Kč + vstupné do kláštera 50/30, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
 
6.út. Prohlídka budovy Českého rozhlasu a následná procházka po Vinohradech.Výjimečná možnost prohlédnout si prostory ČR a seznámit se s jeho vysíláním, pak následuje procházka po Vinohradech se zastavením u významných staveb. Sraz v 15.30 před budovou rozhlasu na Vinohradské třídě. Jednotné vstupné 50 Kč (platí pro zbytek vycházky po Vinohradech, vstupné do rozhlasu zdarma, účast pouze na celé vycházce). Je potřeba se předem přihlásit a účast si rezervovat. Pozor – omezený počet míst, akce je vyprodána. Rozhlasem nás provede tamější lektor, zbytek vycházky průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
 
7. st. Prohlídka budovy Českého rozhlasu a následná procházka po Vinohradech.Výjimečná možnost prohlédnout si prostory ČR a seznámit se s jeho vysíláním, pak následuje procházka po Vinohradech se zastavením u významných staveb. Sraz v 15.30 před budovou rozhlasu na Vinohradské třídě. Jednotné vstupné 50 Kč (platí pro zbytek vycházky po Vinohradech, vstupné do rozhlasu zdarma, účast pouze na celé vycházce). Je potřeba se předem přihlásit a účast si rezervovat. Pozor – omezený počet míst, akce vyprodána. Rozhlasem nás provede tamější lektor, zbytek vycházky průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
 
8. čt. Po stopách Franze Kafky – kde se tento světoznámý literát narodil, kudy chodil do školy, kde žil s rodiči, ve kterém domě měl svůj první samostatný pokoj - a zmíníme i místa vzdálenější, kam se můžete vypravit sami a která jsou takém s Franzem Kafkou spojená. Sraz v 18.00 před kostelem sv. Mikuláše na Starém Městě. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.
 
10.so. PV -  Sázava z různých úhlů pohledu:  Svatý Prokop a Sázavský klášter - důkladná prohlídka včetně výkladu o nově objevenýchfreskách, Sázava kulturní – rodiště J. Voskovce, působiště P. Kohouta, M, Viewegha aj, Sázava Kavalier - slavná, ale zanikajícísklářská tradice, Sázava a příroda – půvabná nově otevřená stezka podél Sázavy. Sraz v 10.15 před Infocentrem na nám. Voskovce a Wericha v centru Sázavy. Možnost dopravy buď aut. ze stan. Háje, jede v 8.45, příjezd do stan. Sázava – Černé Budy v 9.57 nebo vlakem z Hlavního nádraží, odjezd v 8.43, příjezd na stan. Sázava – Černé Budy v 10.05. Tel. na průvodkyni :737 428 090. Vstupné jednotné 80 Kč + vstupné do kláštera, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.   
 
11.ne. Rudolfinum - sídlo České filharmonie. Prohlídka interiérů této jedinečné novorenesanční budovy spojena s výkladem o historii stavby i historii České filharmonie. Akce se bude opakovat každý měsíc. Sraz ve 10.00 před bočním vstupem do budovy z nábřeží. Vstupné jednotné 80 Kč (zahrnuje i vstupné do objektu), průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
 
11.ne. Vojtěšská čtvrť s Hlaholem. Z historické Vojtěšské čtvrti nám dodnes zůstalo několik středověkých památek, mnohé z nich nahradily novostavby z počátku 20. století. Projdeme se jak po stopách dávné historie, tak novou poasanační výstavbou, navštívíme také interiér budovy Hlaholu v rámci EHD. Sraz v 10.00 na můstku na Slovanský ostrov (Žofín). Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bandyová.
 
11.ne.Ze Zadního Ovence na Vlachovku - začneme parkem u zámku a pak se už budeme pohybovat spíše kolem bývalých zemědělských usedlostí, dnes různě využívaných. A čeká nás také pár zajímavých vil a známých osobností. Sraz ve 14.00 na stan. aut. č. 112 ZOO - jede ze stan. Holešovické nádraží. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.
.
12. po. Prohlídka Thunovského paláce a přilehlých objektů – dnes Poslanecké sněmovny ČR a blízkého okolí. Někdejší šlechtické paláce mezi Valdštejnským a Malostranským náměstím se postupně staly sídlem instituce, kde vznikají a jsou schvalovány zákony. Projdeme se interiéry některých z nich, budeme se věnovat historii, architektuře, připomeneme si také proces vzniku zákonů. Na tuto vycházku se musíte předem objednat, budeme potřebovat také Vaše číslo OP   e - mail : evahavlovcova@seznam.cz nebo tel: 721 769 586. Pozor – omezený počet osob. Sraz ve 13.45 na Malostranském náměstí na stan. tram. - směr od ul. Karmelitské. Vstupné jednotné 50 Kč, průvodkyně J. Bondyová.
 
13.út.. Ze Strahova přes Hřebenka na Smíchov čtvrtí rodinných a činžovních vil. Svah nad Smíchovem byl kdysi pokryt četnými vinicemi, pak řadou barokních usedlostí, které vystřídala plošná vilová zástavba počátku 20. století a staví se tady i v současné době. Na svahu pod strahovským stadionem si připomeneme vilky od arch. F. Kavalira s novorenesančními sgrafity, sídlo sochaře Vosmíka s romantickou hradní věží od arch. J. Fanty, vlastní vilu manželů Machoninových, Šaldovu vilu i stavby A. Belady, R. Stockara aj. Sraz v 17.00 na stan. aut. č. 176 Stadion Strahov (směr z Karlova nám.). Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.
 
14.st. Putující sochy. Osudy soch, které často měnily svá místa, některé se přesunuly na jiná prostranství, jiné zmizely z ulic Prahy docela. Takto si budeme povídat o původní soše sv. Václava z Václavského náměstí, Ledererově kašně, památníku císaře Františka na Smetanově nábřeží a pokud nám čas dovolí, přejdeme i na Malou Stranu a povíme si např. o pomníku maršála Radeckého. Sraz v 16.30 na dolní části Václavského nám. na Můstku - před bývalým domem ČKD. Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu Vstupné 50/40 Kč + členové KZSP 20 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
 
17.so. PV -  Lány. Pojem Lány máme asi nejvíce spojený s letním sídlem prezidenta už od dob TGM a s nádherným parkem a oborou, kde se při novodobých úpravách uplatnil Josip Plečnik. Mnoho zajímavostí je ale i v obci samotné. V rámci EHD je možné využít také volný vstup do Muzea TGM. Sraz na stan. BUS Hradčanská ( ul. Milady Horákové) stanoviště č. 1.,aut. odjíždí v 9.35, doporučujeme přijít alespoň o 20 minut dříve. Vstupné jednotné 80 Kč, průvodkyně J. Bondyová.
 
17. so. Česká televize se Vám představuje. Akce pro předem přihlášené na předprodej. Sraz ve  13.00 před hlavní vrátnicí objektu ČT Na Kavčích horách, ul. Na Hřebenech, Praha 4 – spojení ze stan. Pražského povstání metra C, odtud autobusem č. 148, zastávka Na Hřebenech.
 
18.ne. PV -  Čím se chlubí Liteň? Vynikající a krásnou zpěvačkou Jarmilou Novotnou, která spojila svůj život se zajímavou rodinou Daubků. Ve stínu zdejší lípy sedával básník Svatopluk Čech. Tyto dvě i další osobnosti připomene expozice na zdejší faře. Projdeme se městysem Liteň a provázet nás budou ukázky autentického zpěvu této umělkyně, kterou velice často hostil TGM na Pražském hradě. Sraz v Litni na železniční stan. po příjezdu vlaku v 9.35. Vlak jede z Hlavního nádraží v 8.45, příjezd do Zadní Třebáně je v 9.21, zde v Zadní Třebáni se přestupuje na lokálku, odjezd v 9.25, příjezd do Litně v 9.35. Tel. na průvodkyni :737 428 090 Vstupné jednotné 80 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.
 
18. ne. Za  pražskými flamendry do hospod, vináren a kaváren. Čím byla významná hospoda u Pinkasů, kde se nacházela známá Unionka, kde uvidíte proslulý obraz malíře Olivy Piják absintu, kam byste mířili, kdybyste měli sraz v Národní kavárně? Čím proslula kavárna Louvre? Kam se chodilo k Brejškům a kam k otci Pěknému? Všechno toto, ale také připomenutí proslulých hostů nebo majitelů těchto podniků, to bude předmětem našeho podvečerního putování. Cyklus bude pokračovat. Sraz v 18.00 u sochy J. Jungmanna na Jungmannově náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
 
20. út. Vrtbovská zahrada – jedna z nejkrásnějších pražských zahrad Vás zve k návštěvě. Využijte toho, že zahrada je stále ještě otevřená a spolu s námi si připomeňte taková jména umělců jako byli F. M. Kaňka, M. B. Braun nebo V. V. Reiner.  Sraz v 16.00 před vstupem do zahrady, Karmelitská 25, Praha 1 – Malá Strana. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do zahrady 58/48 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
 
25. ne. Zlatá ulička – starobylé místo v novém hávu. Právo stavět si domky v těchto místech souvisí s císařem Rudolfem II, který na konci l6. stol. udělil tuto výsadu hradním střelcům. Ulička je dnes po rekonstrukci. Nás bude zajímat osud jednotlivých domků, jejich majitelé, významné osobnosti, které tady bydlely. (Pozor -  do uličky půjdeme po oficiální otevírací době, kdy domečky již budou uzavřeny, ale do uličky se dostaneme zdarma a domky uvidíme zvenku. Jinak bychom museli zaplatit vstupné 250/125 Kč). Sraz v 17.30 na Jiřském náměstí u kašny. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Buňatová.
 
25.ne. PV Benešova vila v Sezimově Ústí. Prohlídka interiérů zrekonstruované vily, návštěva malé expozice E. Beneše, procházka parkem.V rámci této polodenní vycházky si krátce prohlédneme i malou expozici Táborský poklad v bývalé renesanční sladovně v Táboře. Jen pro předem přihlášené, počet účastníků je omezen, akce se opakuje 30.10. 2011, i tady se musíte předem přihlásit. Sraz před železniční stan. Tábor po příjezdu vlaku, který odjíždí z Prahy Hlavního nádraží v 7.16, plánovaný příjezd vlaku do Tábora v 8.52. Tel. na průvodkyni :737 428 090. Vstupné jednotné 8O Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.
 
25. ne. Krásy a zajímavosti Smíchova. Budeme obdivovat nejen jednu z krásných zahrad – Kinského sady – ale připomeneme si i zdejší stavby - letohrádek a kostel sv. Michala. Ten si také prohlédneme uvnitř. Sraz v 10.00 dole na Smíchově, na nám. Kinských, při vstupu do zahrady. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
 

28. st. Svatováclavská tradice na Novém Městě pražském. Začneme prohlídkou původně románského kostela sv. Václava na Zderaze, budeme si povídat o osudech zdejšího kláštera proměněného v trestnici i o událostech ve svatováclavských lázních roku 1848. A protože Karel IV. byl křtěn jménem zemského patrona sv. Václava, připomeneme si i jeho dobu a založení Nového Města. Sraz v 16.00 před kostelem sv. Václava na Zderaze v Resslově ulici. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová