Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vycházky Porty Praga září

1. 9. 2010

4.so. PV  Půldenní Štěchovice.Projdeme nádhernou krajinou bývalých Svatojánských proudů a trampských osad s krásnými výhledy

až do Štěchovic ( cca 8 km). Tam si prohlédneme interiér zajímavého kostela sv. Jana Nepomuckého, patrona plavců a vorařů, postaveného podle projektu Kamila Hilberta. Ve Štěchovicích je možnost občerstvení, návrat přímým autobusem na Smíchovské nádraží. Sraz v 8.45 na Smíchovském nádraží u stan. autobusu č. 390. Půldenní vycházka – vstupné jednotné 8O Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

4.so. Kafkovo  muzeum Vás určitě překvapí. Vydáme se společně na prohlídku muzea pražského rodáka Franze  Kafky, abychom se nejen dozvěděli další zajímavosti o jeho životě, seznámili se s doposud nepublikovanými exponáty, shlédli videoprojekci, ale především obdivovali neobvyklou muzejní expozici, která vznikla v Barceloně a proputovala část světa.. Sraz  ve 14.00 na nádvoříčku  před objektem muzea, Cihelná 2B, Praha 1 ( Hergetova cihelna). Vstupné 50/40 Kč + jednotné snížené vstupné do muzea 30 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

5.ne. Šárka III. - od Bořislavky  Horní Šárkou  k Podbabskému  mlýnu.. Co se skrývá za názvem Šipkapas? Kde najdeme Hendlův dvůr, Purkrábku a hostinec Břetislavku? Kdo absolvoval  předchozí dvě  části cyklu o Šárce, má již tuto část Prahy 6,částečně zmapovanou a chybí mu poslední díl, kdo jde poprvé, rozhodně nebude litovat,Pořádáno ve spolupráci s Městskou části Praha 6.  Sraz v 10.00 na stanici tram. č. 2, 20, 26  Bořislavka (pozor na případné změny tramvají, sraz zůstává na stanici tramvaje ve směru od Dejvické). Vstupné 50/40 Kč, Mgr. J. Náprstková

5.ne. Praha v  proměnách  času - renesance. Sraz ve l4.00 u kašny na Malém náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

7.út. Pojďme poznat významná místa bojů v Praze a blízkém okolí - I.díl. Nový seriál procházek za významnými bitvami historie. Tentokráte se dostaneme na Vítkov, kde se odehrála 14.7.1420 jedna z významných bitev husitů .Bez vstupu do Národního památníku. Cyklus bude pokračovat dalšími díly. Sraz v 16.30 na stan. MHD  Tachovské náměstí na Žižkově ( jezdil BUS 133- nyní změny dopravy). Vstupné 5O/4O Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

 

8.st. Podvečerní  Zderaz a Vojtěšská čtvrť – co zmizelo a co zůstalo, která z našich známých osobností tady působila a jak je tato část Prahy spojena s naší historií? Podvečerní procházka, sraz  v l8.00  na Karlovo nám. čp. 315, před Svatováclavskou pasáží. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.

 

11. so. Upovídané staropražské fasády - Starým Městem, velmi dobře známými místy, ale s detailním pohledem na drobnosti a zajímavosti, které jinak všichni přehlížíme. A budete se divit, co všechno objevíme. Vydáme se od Prašné brány přes Ovocný trh na Betlémské náměstí, Dalekohledy s sebou..Sraz  v 10.00 před Prašnou branou. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.

 

12.ne  Vily na hradčanských hradbách  - rekonstruovaná Bílkova vila i další stavby podle projektů J. Kotěry, J.Gočára a jiných známých architektů. Sraz v 10.00 před Bílkovou vilou. Pozor – vstup do interiéru  Bílkovy vily  po rekonstrukci až na konci září. Vstupné 50/40 Kč , průvodkyně PhDr.J. Škochová.

15.st. . Co se zbořilo a co zůstalo? Procházka Prahou konce 19. století, která zásluhou asance podstatně změnila svou tvář.Naše povídání doplníme dobovými fotografiemi. Sraz v 16.3O před domem U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 18.so.  PV  Výlet za medvědy v erbu i k medvědáriu města Berouna  - polodenní vycházka.  Beroun získal právem ocenění Historické město roku 2009, a to především za velké rekonstrukce památkových objektů. Město se může pochlubit jedním z nejzachovalejších hradebních systémů se dvěma branami, kde jsou umístěny nové zajímavé expozice. Prohlédneme si město i z rozhledny, zavítáme k
místním svatyním i cenným měšťanským domům, zejména Jenštejnskému domu na historickém náměstí.
Sraz v 9. 20 u pokladen Smíchovského nádraží v hlavní hale (rychlík odjíždí v 9.42), do Berouna přijíždí v 10.10. Možno se připojit i v Berouně, ale nahlašte se průvodkyni mobil 737 428 090.
Polodenní vycházka, vstupné jednotné 80 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.

 

19.ne.Zbraslav. Zbraslav má zajímavé místo v naší přemyslovské historii, ale je tu např. i první průmyslová škola v Čechách, slavné Manouškovo  zvonařství, bydlely tu osobnosti jako V. Vančura, V. Hálek, M. Tyrš, J. Vejvoda….Připomeneme si všechny tyto zajímavosti a navíc využijeme mimořádné příležitosti prohlídky kostela sv. HAVLA z poč. 12. stol., který prošel rekonstrukcí a je běžně nepřístupný. Sraz  v 10.00 na zast  MHD Zbraslavské nám. – jedou sem aut. č. 129, 165, 241, 243, 314, 39O. Vstupné 5O/4O Kč, průvodkyně J.Bondyová

 

19. ne.  Zajímavosti  Ďáblic. Navštívíme a projdeme se zdejším  hřbitovem,  kde najdeme hroby zajímavých osobností a také kubistickou zeď  od V. Hofmana, která hřbitov odděluje. Dalším naším cílem bude  hvězdárna v Ďáblicích, jejíž  dějiny se datují do počátku padesátých let XX. století. Sraz  ve 14.00 na konečné stan. tram. č. 10,  17  v Ďáblicích. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do hvězdárny 40/20 Kč , průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

21.út.Okolí Valdštejnského náměstí. Podrobněji prozkoumáme jedno z nejmalebnějších a historicky nejbohatších míst Prahy, pozor- prohlédneme si i nedávno nově zpřístupněné SKLEPY VALDŠTEJNSKÉHO PALÁCE. Sraz v l6.00 před vchodem do Valdštejnského paláce z Valdštejnského náměstí.Vstupné 50/4O Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

22.st. Koncert v Salesiánském divadle spolu s předchozí vycházkou do okolí.Pokračujeme v našich akcích procházky spojené s koncertem, Dnes  si představíme Kobylisy, podíváme se do kostela a projdeme se po okolí, abychom poté vyslechli koncert v Salesiánském divadle, který bude mít na programu mimo jiné dílo R.A. Dvorského, skladby budou provedeny 30 - členným orchestrem. Program zašleme na požádání. Sraz v 16.00 před kostelem  sv. Terezie, Kobyliské nám. 1000/1. Vstupné 170 Kč

tj. 120 Kč lístek na koncert a jednotná vstupenka 5O Kč na vycházku. Možno zakoupit v předprodeji, ozvěte se na tel. nebo e-mailem, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová a E. Havlovcová

                                                                                                                                                                                      

25. so. Baba - procházka funkcionalistickou vilovou čtvrtí, ve světě jsou jen čtyři podobné lokality. V roce 1993 vyhlásila Praha tuto oblast  památkovou zónou. Podíváme se blíže na úžasné stavby našich nejvýznamnějších architeků  počátku 20.století. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz ve l4.00 na zastávce aut. č. 131  U Matěje.  Vstupné 50/4O Kč, průvodkyně H. Čenková.

 

26. ne.   Na tom Pražským mostě - Karlův most. III. díl – okolí mostu, dějinné události v blízkosti, opravy mostu, jeho věže, význam této jedinečné pražské památky a další, na co se nedostalo. Trojdílný cyklus vycházek po Karlově mostě, který se na tuto stěžejní pražskou památku zaměřuje z mnoha úhlů pohledu a může být i doplněním  znalostí pro průvodce a ostatní zájemce. Možnost zakoupení výukového  CD o Karlově mostě za cenu 100 Kč.  Sraz  v 10..00 u  Malostranských mosteckých věží. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  PhDr.E.Havlovcová.

 

28.ůt. Zajímavosti pražských průchodů a pasáží -  jak pasáže a průchody vznikaly, jejich historická i dnešní podoba, pasáže jako společenská, kulturní  a obchodní centra Prahy. Sraz ve 14.00  u  Staroměstské radnice .Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu. Vstupné 50/40 Kč + členové KZSP 20 Kč,  průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

29.st. Podivuhodné ženy. Vycházka po stopách žen – královen, královských dcer, šlechtičen, prezidentských manželek a dcer  a dalších, jejichž jméno můžeme připomenout na Pražském hradě.V případě zájmu budeme v cyklu pokračovat i v dalších místech Prahy.  Sraz v l6.3O u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr.E.Havlovcová