Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vycházky Porty Praga

1. 1. 2010

Porta Praga - cestovní a vzdělávací agentura

 

PhDr. Eva Havlovcová

 

tel.: 721 769 586        281  911  056

 

e-mail: evahavlovcova@seznam.cz                                                                        procházka je vhodná i pro vozíčkáře.

 

Pošlete nám svůj mail, budeme Vám posílat program přímo na adresu domů. Na výše uvedených číslech a mailu je možné objednávat průvodce po Praze pro školy, pražské i mimopražské zájemce i mimo uvedený program, v libovolném čase.

 

Na  webových stránkách  www. portapraga. cz  naleznete program procházek, výletů i další akce agentury.

 

Pražské procházky  -  program na leden 2010

 

 

 

3. ne. Putování pražskými kostely I. – kostel sv. Benedikta na Hradčanech. Reagujeme na Vaše náměty a do programu zařazujeme cyklus o pražských svatyních. Historie tohoto kostela je spojena s řádem barnabitů a karmelitek, ostatky jejich představené Marie Elekty jsou dodnes v kostele uchovány. Sraz v 11.00 u Mariánského sloupu na Hradčanském náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

9. so.  Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha jako pohřebiště významných osobností - světců, panovníků, arcibiskupů i šlechticů. Pozor- se vstupem do Královské hrobky. Sraz ve 14.00 před hlavním vstupem do katedrály, u bronzových dveří. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  PhDr. E. Havlovcová..

 

 

 

10. ne. Řád johanitů - Maltézských rytířů. S prohlídkou kostela  P. Marie pod řetězem. Historie řádu na našem území sahá do 12. století, ve světě je spojena s křižáckými výpravami do Svaté země. S působením v Praze, stavebními památkami řádu  a dalšími zajímavostmi Vás seznámí tato procházka. Sraz v 10.00 před kostelem P. Marie pod řetězem v Lázeňské ul. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  J. Bondyová.

 

 

 

10. ne. Anežský klášter -  výpověď o slávě a bídě Čech ve 13. století za posledních Přemyslovců. Naše vycházka se bude věnovat v první části stavební historii kláštera v návaznosti na významné osoby a českou historii, poté v druhé části budeme absolvovat prohlídku výstavní expozice  Středověké umění v Čechách  a střední Evropě za snížené vstupné. Kdo bude chtít, může se zúčastnit jen první části, kde je vstup do objektu zdarma. Sraz v 15.00 u pokladny kláštera, Anežská ul., přístup z Haštalského náměstí. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do expozice NG v klášteře po 16.00 -  80 Kč , průvodce PhDr. H. Krátký

 

 

 

14.čt. Konvikt – proslulé společenské centrum, kam se chodilo na koncerty, bály a další druhy zábavy. Spojeno s návštěvou vybraných interiérů. Sraz v 16.00 před kinem Ponrepo, Bartolomějská 11. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  J. Bondyová

 

 

 

16.so. 120. let prvního klubu fotoamatérů v Čechách.. Nenechte si ujít prohlídku neobvyklé a výjímečné  výstavy, kterou pořádá První klub českých fotografů amatérů v Čechách  k výročí své existence, a kde máte možnost vidět ojedinělé fotografie a archivní materiály, které dokumentují činnost spolku i soudobé kulturní poměry. Sraz v 10.00 před vstupem do objektu Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec, spoj. aut. č. 213 ze stan metra C Opatov do stan. Chodovec nebo aut. č. 154 ze stan. metra C Chodov do stan. Chodovec. Výstavou nás provede jedna z autorek a organizátorek P. Vrbová. Vstupné 50/40 Kč

 

 

 

16.so. Beuronské umění v kostele sv. Gabriela. Zajímavý umělecký zážitek Vám přinese návštěva této neobvyklé architektury. Sraz ve 14.00 před objektem, Holečkova ul. 10, Praha 5 – Smíchov ( spoj. aut. č. 176, který jede z Karlova nám. do zastávky Holečkova). Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně Mgr. M. Šebová, předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění.

 

 

 

16. so. Slavné vinohradské vily a jejich neméně slavní obyvatelé - s prohlídkou Husova sboru Sraz ve 14.00 u Vinohradské vodárny. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  J. Bondyová

 

 

 

16. so. Za strašidly na Petřín – vycházka pro děti a jejich rodiče.  Jsme rádi, že vycházky pí Králové se pro Vás staly pojmem a že je hojně navštěvujete. Dnes Vás zveme na Petřín, kde se podívám do Bludiště a v případě času i na rozhlednu. Sraz v 15.00 u dolní stanice lanovky na Petřín. Vstupné 50/40 Kč + snížené vstupné do objektu 50/20 Kč, průvodkyně  V. Králová

 

 

 

 

17. ne.  Božena Němcová a Praha. Společně se vydáme po stopách jedné z našich největších spisovatelek, abychom si  připomněli její nelehký osud. B. Němcová zemřela 21.1.1862.Sraz v 10.00 před Novoměstskou radnicí na Karlově nám. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

17. ne. Jan IV. z Dražic, poslední pražský biskup v letech 1301 – 1343.Vycházka po stopách této osobnosti, s návštěvou kostela sv. Tomáše v závěru vycházky. Sraz ve 14.00 před vstupem do Klementina z Mariánského náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  PhDr. J.Chrastilová.

 

 

 

20. st. Proslulé  Laichterovo nakladatelství a slavná Kotěrova vila pro tohoto nakladatele.. V naší dnešní procházce se budeme věnovat nakladatelství Laichter, do jehož vily na Vinohradech, kterou stavěl J. Kotěra, se podíváme i do interiéru. Sraz v 16.00 před objektem, Chopinova 4, Praha -  Vinohrady – u Riegrových sadů. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  J. Bondyová

 

 

 

21. čt. Nová  Národní technická knihovna v Dejvicích  - celková prohlídka této unikátní moderní stavby  spolu s následujícím koncertem Ohnivé a lyrické skladby Španělska a jazzu. Sraz na prohlídku knihovny v 16.00 před budovou, Technická 6, Praha 6 Dejvice. Spojení metrem na Dejvickou a kousek pěšky. Následuje koncert v 19.00. Jen pro předem přihlášené, omezený počet lístků, hlaste se na výše uvedeném mailu nebo tel. čísle. Jednotné  celkové vstupné  ( prohlídka i koncert ) 160 Kč. Spolupořádá agentura Fidélio. Objektem Vás provedou pracovníci knihovny.

 

 

 

23. so. Praha 6 v zóně UNESCO? Myslíte si, že důkladně znáte Prahu 6? Pojďte se o tom s námi  přesvědčit. Pořádáno ve spolupráci s Prahou 6. Sraz ve 14.00 na stan. tram. č. 22  Královský letohrádek. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  PhDr. J. Chrastilová.

 

 

 

30.so. Anselmo Lurago -  významný představitel barokní architektury v Praze. Při naší procházce Prahou si budeme všímat  především  objektů, které jsou Luragovou prací. Sraz v 11.00 před chrámem sv. Mikuláše na Malé Straně. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  PhDr. J. Chrastilová.

 

 

 

31.ne Lapidárium Národního muzea na Výstavišti. Chcete vidět sochy sv. Ignáce a sv. Václava, které původně stály na  Karlově mostě? Víte , jak vypadala  Bendlova socha sv. Václava ? Nebo jen tak chcete pohlédnout do tváře sochám, které jsou v ulicích moc daleko a vysoko, abyste na ně dohlédli? Právě Vám je určena vycházka za památkami kamenosochařství od 11. do 19. století. Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu. Sraz ve 14.00 před objektem v areálu Výstaviště, Výstaviště 422, Praha 7. Vstupné 50/40 Kč, členové KZSP 20 Kč  + skupinové vstupné do objektu 20 Kč, průvodkyně  PhDr. E. Havlovcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupné od objektů si hradí účastníci sami. Minimální počet osob ve skupině pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny. Program na další měsíc zašleme na požádání, je k dispozici v měsíčníku „Co, kdy v Praze“, na informačním centru Újezd 24 (agentura Jitro) a v knihkupectví Klubu Za starou Prahu, které sídlí v objektu před Juditinou věží  - tj. jedna z Malostranských mosteckých věží Karlova mostu.