Jdi na obsah Jdi na menu
 


vycházky s Portou Praga - březen

1. 3. 2010

PhDr. Eva Havlovcová

 

tel.: 721 769 586        281  911  056

 

e-mail: evahavlovcova@seznam.cz     procházka je vhodná i pro vozíčkáře.          

 

                                                      

 

Pošlete nám svůj mail, budeme Vám posílat program přímo na adresu domů. Na výše uvedených číslech a mailu je možné objednávat průvodce po Praze pro školy, pražské i mimopražské zájemce i mimo uvedený program, v libovolném čase.

 

Na  webových stránkách  www. portapraga. cz  naleznete program procházek, výletů i další akce agentury.

 

Pražské procházky  -  program na březen 2010

 

 

 

3.st.  Jak to bylo s Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí aneb tady kdysi stával. Při procházce nás bude zajímat nejen historie sloupu, ale také podoba Staroměstského náměstí v 19. a 20. století. Sraz v 16. 00 před domem U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

6.so.  Od kapličky ke kapličce aneb poutní cesta do Hájku. V letech 1720 – 1726 bylo na náklady donátorů postaveno 20 kapliček podél poutní cesty k Hájku, kde cca o sto let dříve vybudoval Florián Žďárský loretánskou kapličku jako díky za narození dědice. Část kapliček se zachovala na území Prahy 6 a městská část také přispěla na jejich obnovu. Vydáme se po části této cesty, budeme si povídat o kultu loret, podíváme se na některé kapličky a budeme si všímat i blízkého okolí. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6.  V dalších měsících bude následovat to, co stálo na začátku a konci této cesty – v dubnu Loreta na Hradčanech a v květnu Loreta v Hájku. Sraz v  10.00 na stan. tram. 22 Pohořelec. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

7.ne. Zajímavosti zvláště literární ostrova Kampa a přilehlé časti Malé Strany. Víte, jak to bylo s proslulým Werichovým domkem, kdo tady bydlel a zahradničil? Jak líčí tuto kouzelnou část Prahy Jindřiška Smetanová? Kam chodili do hospody pan Ryšánek a pan Šlégl, jedni z protagonistů Povídek malostranských? Sraz v 15.00 u vchodu do knihkupectví Klubu Za starou Prahu, u menší Malostranské mostecké věže Karlova mostu. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

8.po. Thunovský  palác  a další paláce sněmovny –pojďme poznat místo, kde vznikají zákony. Historie sněmovnictví v naší zemi sahá do dávného středověku, při dnešní vycházce si ji připomeneme ve vybraných interiérech Poslanecké sněmovny, prohlédneme si také exteriéry paláců, které tvoří dnešní Sněmovnu. POZOR – na vycházku potřebujeme odevzdat jmenný seznam účastníků s čísly OP, a proto Vás prosíme o předchozí přihlášení telefonem nebo mailem s uvedením těchto údajů. Na vycházku je rovněž omezený počet osob a přihlášením si zajistíte bez problémů účast. Na vycházku nezapomeňte s sebou občanský průkaz.  Sraz ve 14.45 před hlavním vchodem Sněmovní ul. č. 4. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

 

 

9.út. Karlova univerzita - prohlídka auly a historické budovy. Spojeno s výkladem o historii univerzity. Sraz v 15.00 před vstupem do Karolina z Ovocného trhu (na nádvoříčku u kašny). Vstupné 50/40 Kč, provází PhDr. I. Čornejová.

 

 

 

13.so. Jaro klepe na dveře a zve nás na Cibulku. Vyslyšme jeho pozvání a pojďme se společně projít jedním z ojedinělých parků, které vznikly v první polovině 19. století, který je však dnes ve velice žalostném stavu. Sraz v  11.00 na stan. tram. 9 Poštovka. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová..

 

 

 

13.so. Břevnovský hřbitov a jeho nejbližší okolí. Připomeneme si zajímavé osobnosti, jako např. opata Opaska, prof. Patočku, Karla Kryla, rodinu majitelů pivovaru U Fleků, básníka Ivana Diviše, projdeme areál bývalého kláštera. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v 16.00 u vchodu v ul. U Vojtěšky - nejbližší stanice TRAM 15, 22 Břevnovský klášter. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  J. Bondyová

 

 

 

14.ne. Každodennost života v ghettu – smrt, poslední věci člověka,. Starý židovský hřbitov, Pinkasova synagoga, Obřadní síň. Pokračujeme v několikadílném cyklu a  vydáme se do bývalého židovského ghetta, abychom se seznámili s životem zdejšího obyvatelstva. Sraz v 10.00 před vstupem do Staronové syn.(Červená ul.), odkud po zakoupení vstupenek přejdeme ke vchodu na Starý židovský hřbitov v Široké ul. Vstupné 50/40 Kč + snížené vstupné do objektů 50 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.

 

 

 

14.ne.Škaredá středa – nálet amerického letectva na Prahu 14.2.1945. Nejprve si společně prohlédneme ojedinělou  výstavu , kterou uspořádala  Novoměstská radnici pod tímto názvem společně s   Vojenským  historickým ústavem z unikátních  a jedinečně autentických fotografií S. Maršála  a která  připomene tuto událost, abychom se poté vydali po stopách náletu přímo v pražských ulicích. Sraz ve 14.00 na Karlově nám.  na  rohu ul.  Vodičkovy a Žitné. Vstupné 50/40 Kč + vstupné na výstavu  30 Kč, průvodce PhDr. H. Krátký

 


16.út. Úterní podvečerní povídání na Pražském hradě – I. část Hrad v době nejstarší, předrománské a románské období. Znovu opakujeme cyklus, který si pod zorný úhel bere stěžejní pražskou památku. Sraz v 16.30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cyklus bude pokračovat dalšími díly. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

20.so. AKCE KAMPA STŘED SVĚTA - blíže v tisku, Malostranských novinách a na www.portapraga.cz

 

 

 

21.ne. Vyšehradská strašidla, pověsti a legendy Vyšehradu. Vycházka pro děti a jejich rodiče. Sraz v 10.00 u Táborské brány na Vyšehradě (první brána na cestě od Kongresového centra). Vstupné 50 Kč dospělí, 40 Kč děti, průvodkyně V. Králová.

 

 

 

21.ne. Domovní znamení na Starém Městě.  Domovní znamení byla od středověku do r. 1770 důležitým městským identifikačním, ale také dekoračním prvkem. Spolu s dochovanými znameními si objasníme principy, podle kterých se na domy umisťovala, připomeneme si i historii samotných domů. Sraz ve 14.00 u Prašné brány. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

 

 

23.út. Úterní podvečerní povídání na Pražském hradě – II. část  Hrad v době  gotické.  Znovu opakujeme cyklus, který si pod zorný úhel bere stěžejní pražskou památku. Sraz v 16.30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cyklus bude pokračovat dalšími díly. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

24.st. Po stopách Josefa Gočára  v Praze - architekta, který se narodil v březnu r. 1880. Sraz v 16.30 před domem U Černé Matky Boží v Celetné ul. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

 

 

27.so. Pamětní desky a pomníky v ulicích - s návštěvou interiéru kostela sv. Ignáce -  oblast Karlova náměstí a jeho okolí

 

Sraz v 11.00 před kostelem sv. Ignáce na Karlově nám.  Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  PhDr. J. Chrastilová.

 

 

 

27.so. Chrám sv. Mikuláše  na Malé Straně – perla barokní architektury.  Pokračování cyklu Putování pražskými kostely. Sraz ve 14.00 před objektem. Vstup 50/40 Kč + jednotné snížené vstupné do objektu 35 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

28.ne. Lapidárium Národního muzea. Po neuskutečněné vycházce v únoru 2010, kdy Lapidárium bylo zavřené, se opět setkáme, abychom obdivovali památky kamenosochařství od 11. – 19. století. Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu. Prosím, před konáním akce si ještě ověřte na tel. č. 721 769 586, zda je Lapidárium otevřeno. Sraz ve 14.00 před objektem na Výstavišti. Vstupné 50/40 + vstupné do objektu 40 Kč, členové KZSP 20 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

31.st. Velikonoční koncert v kostele sv. Martina  ve zdi s následnou prohlídkou interiéru a exteriéru kostela a zajímavým výkladem o historii samotného místa a blízkého okolí. Kostel patří k velice cenným památkám románské architektury, jeho osudy byly  negativně poznamenány zásahem v době Josefa II. Jen pro předem přihlášené. Akce začíná v 19.00 koncertem v kostele (kostel sv. Martina ve zdi, Martinská ul., blízko Platýzu, Staré Město). Vstupné 160 Kč ( 110    koncert + 50 Kč vycházka ) průvodkyně PhDr. J. Chrastilová a  PhDr. E. Havlovcová.

 

  

 

Vstupné do objektů si hradí účastníci sami. Minimální počet osob ve skupině pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny. Program na další měsíc zašleme na požádání, je k dispozici v měsíčníku „Co, kdy v Praze“, na informačním centru Újezd 24 (agentura Jitro) a v knihkupectví Klubu Za starou Prahu, které sídlí v objektu před Juditinou věží  - tj. jedna z Malostranských mosteckých věží Karlova mostu.

 

 

 

 

Od září 2010 otevíráme nové kurzy Pražské univerzity volného času. Od září 2010 otevíráme nový běh kurzu pro průvodce Prahou - bližší informace mailem nebo telefonicky:  evahavlovcova@seznam.cz.        tel.: 721 769  586