Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vycházky s Portou Praga - květen

1. 5. 2010

Porta Praga - cestovní a vzdělávací agentura

PhDr. Eva Havlovcová

tel.: 721 769 586        281  911  056                                Pražské procházky               e-mail: evahavlovcova@seznam.cz

     procházka je vhodná i pro vozíčkáře             PV polodenní vycházka jednotné vstupné 80 Kč

Pošlete nám svůj mail, budeme Vám posílat program přímo na adresu domů. Na výše uvedených číslech a mailu je možné objednávat průvodce po Praze pro školy, pražské i mimopražské zájemce i mimo uvedený program, v libovolném čase.

Na  webových stránkách  www. portapraga.cz  naleznete program procházek, výletů i další akce agentury.

Program na květen2010

Pojeďte s námi na výlet po ČR – blíže na webových stránkách!!!!!!!!!!!!

 

1.so. Krásy pražské secese na Starém Městě. Vycházka s detailní prohlídkou některých secesních fasád. Sraz ve 14.00 u Prašné brány. Vstupné 50/40  Kč,  průvodkyně  H. Čenková.

2.ne. Za Loretou  do Hájku. V Hájku se nachází  Loreta z první poloviny 17. století – už jsme šli po části zdejší poutní cesty z Hradčan. Sraz  na stan. aut. č. 307 Červený Újezd po příjezdu spoje, který odjíždí ze stan. Zličín  ve 12.10. ( zastávka Červený Újezd následuje po zastávkách Červený Újezd  rozcestí a ČÚ U Náprstků). Loretu nám otevřou ve 13.00. Vstupné 50/40 Kč + dobrovolné vstupné do objektu,  průvodkyně PhDr. E. Havlovcová .

 

8. so. PV  Z Přední Kopaniny přes sv. Juliánu do Tuchoměřic.V Přední Kopanině je krásná "zlatá" rotunda sv. Máří Magdaleny. Odtud se vydáme na rozcestí sv. Juliána a poté okolo mlýnů na Únětickém potoce do Tuchoměřic, kde byla v 17.stol. postavena ohromná rezidence jezuitů s kostelem sv. Víta. Tato turisticko-historická vycházka je dlouhá cca 7 km. Sraz  v  9.30 na zastávce autobusu č. 312 - jede od metra Dejvická v 9.40 (zastávky směr letiště). Polodenní vycházka se uskuteční při minimálním počtu 10 osob. Vstupné jednotné 80 Kč, průvodkyně H.Čenková.

9.ne. Prahou v běhu století. I. díl doba  předrománská a románská na Vyšehradě. Uměleckohistorický cyklus, který nám představí Prahu v různých  etapách. Podíváme se do interiéru rotundy sv. Martina a připomeneme si  první stavební etapy  dnešního hlavního chrámu. Sraz v 11.00 před rotundou sv. Martina na Vyšehradě. Vstupné 50/40 Kč,  průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

11.út. Petschkův palácsídlo gestapa v době Protektorátu,  kde probíhaly smutně proslulé výslechy a mučení českých vlastenců a odbojářů. Dnes  v objektu památník. Pozor – jen pro předem přihlášené mailem nebo telefonicky. Sraz v 15.30 před objektem paláce, Politických vězňů 20. S následnou prohlídkou okolí v případě času. Vstupné 50/40 Kč,  průvodce Svazu bojovníků za svobodu + PhDr. E. Havlovcová.

 

12. st. Večerní procházka pod lucernami. V této naší výjimečné akci se setkáme s p. ing. Žákovcem z Pražských plynáren, který  nám ukáže a naučí nás rozsvěcovat moderní, ale současně i do koloritu staré Prahy zapadající plynové osvětlení instalované na různých místech historického centra. Procházka bude dále pokračovat po části Starého Města. Sraz ve 20.00 na Uhelném trhu u kašny. Vstupné 50/40  ,  ing. Žákovec  +  PhDr. E.Havlovcová.

 

15. so. Májová vycházka  Petřínem a přilehlým okolím. Procházka dějinami dávnými i nedávnými, dobou rozlehlých vinic, sadů a zahrad za hranicemi opevnění, dobou nádherných barokních zahrad i romantismu 19. století. S návštěvou Vrtbovské zahrady. Sraz ve 14.00 na nádvoří Strahovského kláštera u severní věže baziliky. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do Vrtbovské zahrady 55 Kč, průvodce PhDr. H. Krátký.

.

16. ne. Krásy zahrad Pražského hradu. Budeme si povídat o historii jednotlivých zahrad Pražského hradu počínaje Královskou zahradou se slavným letohrádkem, zahradou Na baště a nakonec jižními zahradami. Sraz ve 14.00 před vstupem do Královské zahrady u Lvího dvora, stan. tram. č. 22 Pražský hrad.. Vstupné 50/40 Kč,  průvodce PhDr. H. Krátký.

 

16.ne.  Třikrát do Šárky - Divoká Šárka  aneb výlet pod buližníkovými skalami. Ojedinělá přírodní rezervace Divoká Šárka je zajímavá z přírodního i historického hlediska, stopy osídlení se tady nacházejí již v paleolitu. Zahajujeme tímto náš cyklus o Šárce, který bude pokračovat v dalších měsících. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v 10.00 na konečné stan. tram č. 20 Divoká Šárka. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková .

 

17.po. Opakování akce ze dne 11.4.2010 Petschkův palác  - jen pro předem přihlášené mailem nebo telefonicky.  Sraz v 15.30 před objektem paláce, Politických vězňů 20. S následnou prohlídkou okolí v případě času. Vstupné 50/40 Kč,  průvodce Svazu bojovníků za svobodu+ PhDr. E.Havlovcová.

 

18. út. Architektura konce 19. a první poloviny 20. století. Praha má dostatek nejen starých historických staveb a památek, ale také architektury secesní, kubistické a tzv. moderny – v první části vycházky si budeme všímat staveb převážně na Novém Městě. Sraz v 16.30 u kašny před Národním muzeem. Vstupné 50/40  Kč,  průvodkyně J. Bondyová.

 

19. st. Proslulé  kavárny, vinárny a lokály na bývalé Ferdinandově, dnes Národní třídě.  Sraz v 17.00 před sochou Jungmanna na Jungmannově náměstí. Vstupné 50/40  Kč,  průvodkyně PhDr. E.Havlovcová.

 

22.so.  Břevnovský klášter – nejstarší a dodnes činný mužský klášter  v Čechách. Celková prohlídka zahrnuje klášter, kryptu i kostel. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v 11.00 před vstupní branou do areálu, spoj tram. č. 22 stan. Břevnovský klášter. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 50/30 Kč,  průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

22.so. Obecní dům- celková prohlídka. V našich vycházkách za architekturou pokračujeme prohlídkou  objektu, který  měl reprezentovat město Prahu. Projdeme se nejprve jeho okolím a pak se vydáme na samotnou prohlídku. Sraz ve 13.00 před  hlavním vchodem do Obecního domu. Pozor – jen pro předem přihlášené mailem nebo telefonicky. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 190 Kč, průvodce  místní v Obecním domě +  PhDr. E. Havlovcová.

 

 

23. ne. Zveme Vás do Michle. Od Michle současné, kde probíhá už několik let výstavba moderního administrativního centra, ale kde se přesto dochoval kostelík Panny Marie se známou Michelskou Madonou (prohlídka interiéru kostela), sejdeme do údolí Botiče a cestou si připomeneme fotbalistu Josefa Bicana, arch. Jiřího Stibrala (mj. návrh interiéru císařského salonního vozu), houslistu Jana Kubelíka, projdeme kolem bývalého michelského pivovaru, synagogy, sokola aj. Sraz v 9.00  na stan.  aut. č. 118, 121, 124, 205  Brumlovka ve směru od Brumlovky k Budějovické – při příjezdu v opač. směru od Budějovické přejít můstkem ulici Vyskočilovu. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

23.ne. Martinický palác na Hradčanském náměstí. Jedna z posledních  možností prohlídek tohoto objektu před jeho uzavřením. Budeme si povídat  nejen o historii paláce a seznámíme se s  výzdobou,  ale zajímat nás bude i to, jak se v takových palácích žilo v době  renesance a baroka. Sraz ve 14.00 před objektem na Hradčanském náměstí (v rohu u ul. Kanovnické). Vstupné 50/40 Kč + vstupné do paláce 100/50 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

25. út. Prohlídka bývalého Ústavu šlechtičen. Dnešní podoba tohoto objektu odráží složitý stavební vývoj v této části Pražského hradu. Pozor – jen pro předem přihlášené mailem nebo telefonicky, počet míst je již vyčerpán. Sraz ve 14.45 před vstupem do objektu, na rohu Jiřské ul. a Jiřského náměstí.  Vstupné 50/40 Kč, výklad podá a objektem nás provede PhDr. F. Kadlec.

 

26. st. Dům U Kamenného zvonu – středověký městský palác Přemyslovců a Lucemburků.  Prohlídka středověkého sklepení, kaplí a dalších gotických prvků v interiéru, při které si připomeneme výročí 700 let od nástupu Jana Lucemburského na český trůn i od jeho sňatku s Eliškou Přemyslovnou. Interiér domu slouží jako výstavní prostor GHMP a tak si současně prohlédneme retrospektivní výstavu malíře Zdeňka Sklenáře, současníka Zrzavého, Trnky, Tichého. Sraz v 17.30 před objektem na Staroměstském náměstí. Vstupné 50/40 Kč + snížené skupinové vstupné do objektu, průvodkyně PhDr. J. Škochová

 

27.čt. Koncert v Jeruzalémské synagoze spolu s prohlídkou objektu a procházkou po okolí. Naše procházky s koncertem pokračují i v tomto měsíci. Pozor – jen pro předem přihlášené mailem nebo telefonicky. Sraz v 18.00 na rohu ul. Hybernská a Na příkopě, před Národní bankou. Koncert začíná v Jeruzalémské synagoze  v 19.00. Vstupné 50/40 + lístek na koncert 110 Kč, koncert pořádá agentura Fidélio, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová + PhDr. E. Havlovcová.

 

29.so. Kouzelnou Valdštejnskou zahradou s krátkou návštěvou Valdštejnského paláce, dnes sídla Senátu ČR. Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu. .Sraz ve 14.00 u vstupu do paláce z Valdštejnského nám. Vstupné 50/40, členové KZSP 20 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

30. ne. PV  Velká“ cesta Pražským Semmeringem. Nemusíte do velehor, vydejte se na výlet vláčkem. Čekají vás viadukty, skály i zajímavé pohledy na Prahu. Máte na výběr absolvovat jen jízdu a procházku parkem na Cibulce (cca 2 hod.), nebo si dopřát polodenní výlet,  kdy můžete pokračovat pěší túrou cca 6 km z Cibulky přes Vidouli, výhledová místa v Motole až k nenápadné kapli Nalezení sv. Kříže. Cena podle typu akce (50,- /40,- Kč, při polodenní akci jednotné vstupné 80,- Kč).  Doporučujeme jídlo s sebou. Polodenní vycházka se koná při minimálním počtu 10 osob.  Sraz v 8. 30 před budovou Smíchovského nádraží u vchodu na poštu (POZOR! Vlak odjíždí v 8.48 ze severního nástupiště, kam dojdeme společně). Vstupné 50/40  Kč, jednotné 80 na polodenní vycházku,  průvodkyně  Mgr. J. Náprstková.

 

30.ne. Ořechovka - zahradní město podle vzoru anglického architekta bylo budováno v období první republiky. Stavěly se zde nejen řadové domy, ale i solitérní vily podle návrhů známých architektů. Takové si zde nechali vybudovat např. sochař Bohumil Kafka, architekt Alois Dryák a další. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz ve 14.00 na stan. tram.č. 1, 18 Vozovna Střešovice. Vstupné 50/40  Kč,  průvodkyně  H. Čenková

 

31. po. Svatováclavská kaple – ideové centrum a srdce Katedrály sv. Víta. Opakování akce ze dne 19.4.2010. DosPozor –  jen pro předem telefonicky nebo mailem přihlášené. Sraz ve 14.45  před hlavním  západním vstupem do katedrály, samotná akce začne v 15.00. Vstupné 50/40 Kč, kaplí  Vás provede a výklad podá  PhDr. F. Kadlec.

 

31. po. Architektura konce 19. a první poloviny 20. st.  Procházka volně navazuje na I. část, tentokrát se zaměříme na stavby na Starém Městě. Sraz v 16.30 u Prašné brány. Vstupné 50/40  Kč,  průvodkyně  J.Bondyová.

 

Vstupné do objektů si hradí účastníci sami. Minimální počet osob ve skupině pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.