Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vycházky s Portou Praga - listopad

1. 11. 2010

Program na listopad 2010

 

2.út.   Jak to vlastně bylo s Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí? Letos uplyne v listopadu 92 let od jeho zbourání, pojďme si společně připomenout některé momenty této historie a podívat se na obrázky. Sraz v 16.30 na rohu ulice Železná a Staroměstského náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.


6..so. PV Bitva na Turském poli a okolí -- kde se asi odehrála bájná Lucká válka? Co znamená pojmenování kopce Erz? Podíváme se i na trochu záhadnou a neobvyklou výmalbu kapličky na Kozinci a dojdeme do Holubic, kde stojí jedna z nejvýznamnějších románských rotund v okolí Prahy s částečně dochovanou výmalbou. Sraz v 9.45 na stan. aut. č. 316 ( jede od metra Dejvická), zastávky směr Suchdol, Lysolaje - společně pojedeme aut. v 10.00. Trasa dlouhá cca 6 km. Doporovodná vycházka k výstavě Národního muzea Staré pověsti české. Realizace vycházky je podmíněna minimálním počte, 10 osob. Polodenní vycházka – vstupné jednotné 80 Kč, průvodkyně H.Čenková .

6. so. Opožděná dušičková procházka Vyšehradským hřbitovem s návštěvou interiéru hrobky Slavín. Opět se setkáme s p. Mgr. Potočkem ze Svatoboru, který nám otevře Slavín a bude zajímavě vyprávět o jeho historii. Pak se ještě projdeme po hřbitově, povíme si o zde pochovaných osobnostech a těm, ke kterým máme blízko, zapálíme svíčku. Sraz v 10.00 před vstupem na hřbitov u kostela sv. Petra a Pavla. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do Slavína 20 Kč, Mgr. V. Potoček, PhDr. E. Havlovcová.

 

6. so. Domovní znamení na Hradčanech. Domovní znamení byla od středověku do r. l770 důležitým městským identifikačním, ale také dekoračním prvkem. Spolu s dochovanými znameními si objasníme principy, podle kterých se na domy umísťovala, připomeneme si i historii samotných domů – volně navazuje vycházka 27.11. Sraz ve 14.00 u sochy T.G. Masaryka na Hradčanském nám.  Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J.Bondyová.

 

7.ne. PV Dobříš a její blízké okolí. Poznáme trochu lépe městečko s jeho  památkami, ale i malebné okolí, kde se např. natáčel film Pohádka máje, projdeme kolem židovského hřbitova, bývalé tvrze -  pěší trasa cca 8 km. Vycházku je možno individuálně zakončit prohlídkou zámku, který je spravován rodem Colloredo – Mansfeld. Sraz v 8.10 na aut. nádr. Na Knížecí, stanoviště číslo 7. Polodenní vycházka – vstupné jednotné 80 Kč, realizace  vycházky je podmíněna minimálním počtem osob 10. Vstupné jednotné 80 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

7. ne. Lapidárium Národního muzea aneb památky kamenosochařství od 11.  – 19. století. Pojďte s námi obdivovat díla předních sochařů od doby románské až do předminulého  století. Zážitek bude umocněn tím, že tady najdeme originály soch a sochařských děl  a budeme je moci shlédnout zblízka a v klidu výstavní expozice. O těch nejvýznamnějších si povíme mnoho zajímavostí. Sraz v 15.00 před hlavním vstupem na Výstaviště. Vstupné 50/4O Kč + vstupné do expozice 5O/30 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

7.ne.Pražská strašidla a to nejen v ulicích, ale i v Muzeu pražských pověstí a strašidel Mysteriae Pragensis. Vycházka pro děti a jejich rodiče. Budeme si povídat o Lakomé vdově, otylém kupci Haňkovi, bezhlavém  ponocném Ruprechtovi i o vltavských vodnících a bát se s námi půjdete i do Muzea strašidel na Malé Straně -  vyjednali jsme snížený vstup. Sraz v l8.OO na Malé Straně u divadla Na prádle, Besední ul.487/3, blízko kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle. Vstupné 5O/40 Kč + snížené vstupné do muzea 50/2O Kč, průvodkyně V. Králová.

 

1O.st . Plastika na Pražském hradě. Naše procházky hradním areálem nekončí a všímají si také soch a sochařských děl. Zastavíme se u Kohlovy kašny na druhém hradním nádvoří, před průčelím katedrály, u monolitu. Povíme si, odkud pocházeli autoři sochy sv. Jiří i to, co se dělo kolem sochy chlapce  na nádvoří bývalého Domu čsl. dětí. Sraz v 16.30 u sochy T.G. Masaryka na Hradčanském náměstí, Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

13.so. Podzimní ostrovy centrální části Prahy - tentorkát se trochu podrobněji zaměříme na nejznámější pražský ostrov - na Kampu. Historie, soudní spory, různá zvláštní nařízení a obyvatelé Kampy. ke kterým patří i vodník (jeden ze tří pražských hastrmanů žije totiž právě tady) - i pověsti dotváří kouzlo Prahy. Sraz ve 14.00 před knihkupectvím Klubu Za starou Prahu u Menší malostranské mostecké věže na malostranském konci Karlova mostu. Vstupné 5O/40 Kč, průvodkyně H. Čenková

14. ne. Bubenečské vily - Wilfertova, Suchardova, Lannova, Koulova, Maškova, Náhlovského a další zajímavé stavby na císařské cestě do Stromovky. Sraz v 10.00 na stan. tram. č. 18  Chotkovy sady. Vstupné 5O/4O Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.

 

14.ne.  Zajímavosti pražských průchodů a pasáží -  pokračování. Jak pasáže a průchody  vznikaly, jejich historická i dnešní podoba, pasáže jako společenská, kulturní  a obchodní centra Prahy. Náhrada zrušené akce ze září 2010.  Sraz ve 14.00  u  Staroměstské radnice .Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu. Vstupné 50/40 Kč + členové KZSP 20 Kč,  průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

17. st.  Předvánoční návštěva u Pražského Jezulátka.. Zajímat nás bude nejen historie kostela P. Marie Vítězné, v němž  Jezulátko našlo domov, ale zvl. tato uctívaná soška, o které si povíme celou  její  historii a navštívíme i Muzeum Pražského Jezulátka. Zbytek času vyplníme procházkou  stmívající se Malou  Stranou a Kampou. Sraz v l5.45 před kostelem P. Marie Vítězné na Malé Straně. Vstupné 5O/4O Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

20.so. Průmysl v Bubenči a Dejvicích - jaké průmyslové podniky v této části Prahy vznikaly, jak se postupem času proměňovaly a co nám do dnešních dní zůstalo zachováno a v jaké podobě - to bude téma naší vycházky na kterou se s Vámi těšíme. Nedejte se odradit zdánlivě nezajímavým tématem – průmyslové památky si získávají stále více příznivců a obdivovatelů a Praha v tomto směru má co nabídnout. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v 10.00 na  stan. aut. č. 131  nádraží Bubeneč. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková

 

20.so. Výstava Královský sňatek aneb po stopách Lucemburků na Starém Městě Projdeme se Starým Městem, abychom si připomněli Lucemburskou dynastii - zastavíme u míst, kde měli paláce markrabata Jan Jindřich a Jošt, kde došlo ke korunovační hostině Jana a Elišky a na dalších místech. Na závěr ti z Vás, pro které nebude vstupné problémem, navštíví společně s průvodkyní výstavu Královský sňatek, kterou pořádá v dome U zvonu MHMP a Archiv hl. města Prahy. Sraz ve 14.OO u Staroměstské mostecké věže. Vstupné 50/40 + vstupné na výstavu 180/90 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

21.ne.  Jak to bylo s Děvínem? Cílem naší dnešní vycházky bude bájný Děvín a jeho blízké okolí – připomeneme si, co vyprávějí Staré pověsti české a budeme to konfrontovat se skutečností. I v okolí nalezneme řadu zajímavých míst. Sraz v 10.00 na stan Zdravotní středisko - Hlubočepy – aut. č. 104 a 120 jedou ze stan. Na Knížecí, pozor - aut. jedou 1 x za hodinu, 104 v 9.00 a 120 v 9.30. Doprovodná vycházka k výstavě Národního muzea Staré pověsti české. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová. 

 

21,ne. Zajímavosti pražských průchodů a pasáží -  pokračování. Jak pasáže a průchody  vznikaly, jejich historická i dnešní podoba, pasáže jako společenská, kulturní  a obchodní centra Prahy. Sraz ve 14.00  u  paláce Golz - Kinských na Staroměstském nám. - vedle domu U zvonu. Vstupné 50/40 Kč,  průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

24.st. Praha je město hudby a hudebníků - vycházka po jejich stopách. Přiblížíme si pobyty významných osobností hudby, koncertní sály, hudební školy a vše, co se týká hudby. Sraz v l6.OO u Prašné brány ( směr ul. Na příkopě). Vstupné 5O/40, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

27. so. Domovní znamení na Starém Městě. Vycházka volně navazuja na vycházku dne 6.11. Sraz ve l4.00 před domem U Černé Matky Boží. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J.Bondyová.

 

27.so. Adventním půlnočním Pražským hradem - pojďme si užít naši nejvýznamnější kulturní památku bez turistů. A spojíme historii s trochou magie, okultismu, astrologie a tajemna- to vše zarámované do jedinečné adventní atmosféry. Sraz ve 21.30 na Hradčanském náměstí před sochou T.G.Masaryka. Konec vycházky tak, abyste stihli metro. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.

 

28.ne.Staletí dominikánů na Starém Městě s prohlídkou výstavy HIC SUNT domini Canes. Výstava je ojedinělým výstavním počinem, který přibližuje nejen historii řádu dominikánů, ale i historii tohoto místa Starého Města, vše  v zajímavém a běžně nepřístupném prostoru dominikánského kláštera při kostele sv. Jiljí v Husově ul. Sraz ve 14.00 u pomníku Karla IV. na Křížovnickém náměstí. Vstupné 50/40  Kč + vstupné na výstavu 80/5O Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.