Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vycházky s portou Praga - říjen

8. 10. 2010

056                                Pražské procházky               e-mail: evahavlovcova@seznam.cz

    PV polodenní vycházka jednotné vstupné 80 Kč

Pošlete nám svůj mail, budeme Vám posílat program přímo na adresu domů. Na výše uvedených číslech a mailu je možné objednávat průvodce po Praze pro školy, pražské i mimopražské zájemce i mimo uvedený program, v libovolném čase. 

Na  webových stránkách  www. portapraga. cz  naleznete program procházek, výletů i další akce agentury.

Program na říjen 2010

 

2.so. Procházka Letenskou plání a okolím. Z Letenské pláně jsou nejen krásné pohledy na Staré Město, ale je to i místo zajímavé mnoha stavbami a svojí historií. Sraz ve 14.00 na stan. tram. č. 22 Letohrádek královny Anny. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.

 

3.ne.  PV Jak to bylo s Kazi a jejím hradem? Pohled na město Černošice z různých úhlů. Polodenní vycházka na Kazín a do zajímavých míst Černošic. Přijdou si na své jak milovníci historie, architektury, turistiky, tak možná i zavzpomínají bývalí trampové na osady pod Kazínem. Doporučujeme dobrou sportovní obuv a jídlo s sebou (s malým občerstvením – káva atd. se počítá). Trasa celkem 6 – 7 km,  fyzicky nenáročná (je možné i individuálně zkrátit). Sraz v 9.30 u pokladen Smíchovského nádraží (odjezd vlaku 9.47), nebo přímo v Černošicích na nádraží (vlak přijíždí v 10.01), v tomto případě zavolejte průvodkyni, že se připojíte až v Černošcích. Kontakt na průvodkyni – 737 42 80 90. Vycházka je pozvánkou na chystanou výstavu Národního muzea Staré pověsti české. Vstupné  jednotné 80 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.

 

3.ne. Pasáže, průchody a uličky  Starého Města.Pokračování úspěšného cyklu. I nenápadné průchody a pasáže v sobě skrývají zajímavou historii. Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu. Sraz v 17.00 na Jungmannově náměstí u sochy. Vstupné 50/40 Kč, členové KZSP 20 Kč,  průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

6.st. Podivuhodné ženy - volné pokračování. Vycházka po stopách žen – královen, šlechtičen,spisovatelek, pěvkyň a dalších. Sraz v l6.3O u domu U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr.E. Havlovcová.

 

9. so. Původně farní kostel sv. Benedikta, sestra Marie Elekta a další z historie Hradčan. Během naší vycházky se podíváme do interiéru kostela sv. Benedikta, povíme si o životě karmelitánky Marie Elekty, jejíž mumifikované ostatky jsou uloženy v kostele a to vše zarámujeme do historie Hradčan, jediného z historických pražských měst, které nevzniklo jako město královské. Sraz v 10.00 na stan. tram. č. 22 Pohořelec. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.  

 

10.ne. Příběh Pražského hradu. Výstava vypráví příběh hradního areálu i lidí s ním spojených - od panovníků a prezidentů přes šlechtice a dvořany, proslulé umělce, stavitele, architekty či vědce až po řemeslníky a služebnictvo Společně se projdeme gotickým podlažím Královském paláci Pražského hradu, abychom si  prostřednictvím různých předmětů, oděvů, šperků, archeologických nálezů, listin  a dalších - připomněli dlouhověkou existenci tohoto panovnického sídla. Sraz v 10.00 před vstupem do Královského paláce na III. hradním nádvoří. Vstupné 50/40 Kč + vstupné na výstavu 140/70 Kč– sleva platí pro seniory nad 65  a studenty, průvodkyně  PhDr. E. Havlovcová

 

10.ne. Náměstí v běhu století – Betlémské, Anenské, Křížovnické.  Povídání o stavebních památkách těchto míst, umělecké výzdobě, historii, ale také i lidech, kteří především vytvářeli neobvyklý kolorit tohoto prostoru. Sraz v 16.00 před Betlémskou kaplí. Vstupné 50/40 Kč,  průvodkyně  I. Jouzová.

 

14.čt. Jižní zahrady Pražského hradu.  Využijeme poslední možnost prohlédnout si podzimně zbarvené zahrady s výhledy na město před jejich zimním uzavřením (volně navazuje vycházka 26. 10.). Sraz v 16.30 u sochy TGM na Hradčanském nám. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

16. so. PV Děkanský chrám  Nanebevzetí P. Marie v Mostě. Neobyčejná památka pozdní gotiky,  technický unikát přesunu celého chrámu,  nádherná galerie středověkého umění severozápadních Čech. Polodenní výlet  do kraje povrchových dolů,  kde se však najde řada uměleckých skvostů.  Po prohlídce kostela procházka městem nebo dle počasí výstup na hrad Hněvín. Sraz v 7.10 před vchodem do drogerie Schlecker + lékárna (vstupní hala Hlavního nádraží). Vlak odjíždí v 7.31. Nebo je možné připojit se v Mostě po příjezdu vlaku v 9.32 v tomto případě zavolejte průvodkyni, že se připojíte, tel.737 42 80 90. Vstupné  jednotné 80 Kč + vstup do chrámu 60/ 40 Kč,  sleva platí pro seniory nad 65 let, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.

 

16.so. Praha v proměnách času – baroko. Pokračování seriálu vycházek. Sraz ve 14.00 na Klárově, u výstupu z metra, u pítka. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová .

 

17.ne. Zveme Vás do Muchova muzea .Expozice muzea představuje přibližně 100 předmětů - olejomaleb, kreseb, pastelů, soch, fotografií i osobních věcí, které nám představí světově proslulého představitele secese A. Muchu a je tak výjimečným pohledem do života a tvorby  této známé osobnosti. Sraz ve 14.00 před objektem, budova Kaunického paláce, Panská 890/7, Praha 1. Vstupné 50/40 Kč +jednotné snížené vstupné do muzea 30 Kč, průvodce muzea.

 

17.ne.  Břevnovský klášter – nejstarší a dodnes činný mužský klášter  v Čechách. Celková prohlídka zahrnuje klášter, kryptu i kostel. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v 15.00 před vstupní branou do areálu, spoj tram. č. 22 stan. Břevnovský klášter. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 50/30 Kč,  průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

20.st. Stali jsme se lampáři  Starého  Města…..Opět  se setkáme s p. ing. Žákovcem, který nám poví o historii osvětlení v Praze a budeme si moci vyzkoušet rozsvěcení a zhasínání nově instalovaných plynových lamp v části Starého Města Ve druhé část vycházky se vydáme po zajímavostech Starého Města, hlavně okolí Staroměstského náměstí a Ungelt. Sraz ve 20.00  na Uhelném trhu u kašny. Vstupné 50/40 Kč, ing. Žákovec, PhDr. E. Havlovcová.

 

23. so. Bílá Hora s prohlídkou kostela Panny Marie Vítězné. Bezprostředně po bitvě na Bílé Hoře vzniklo množství kostelů zasvěcených Panně Marii – dnešní vycházka objasní proč a zároveň si prohlédneme jeden z těchto kostelů, na němž má nejspíš podíl i J. B. Santini. Projdeme i přes bývalé bojiště a podíváme se na toleranční hřbitůvek Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz  ve 14.00 u vstupu do kostela  - nejbližší stan. MHD Bílá Hora tram 22, bus 108, 164, 225.Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová. 

 

24. ne. PV Historické město Litoměřice leží na soutoku Labe a Ohře. V rámci polodenních vycházek navštívíme  město s dlouhou historií – Litoměřice. Budeme obdivovat zdejší náměstí, projdeme se dokonce podzemím pod částí tohoto náměstí a vystoupíme i na věž katedrály sv. Štěpána. Prohlédneme si Diecézní muzeum a shlédneme i expozici Naivního umění zdejší Severočeské galerie. Litoměřice jsou mimo jiné městem K. H. Máchy, jehož výročí narození letos oslavujeme, navštívíme i zdejší Máchovu světničku, kde Mácha zemřel. Vstupné do jednotlivých objektů není povinné, můžete si vybrat pouze to, co Vás zajímá. Sraz v 7.30 před vchodem do drogerie Schlecker + lékárna (vstupní hala Hlavního nádraží). Vlak odjíždí v 7.47, využijeme skupinové jízdenky. Vstupné jednotné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

24. ne. Pražské stopy židovských obyvatel. Sraz ve 14.00 u Nové scény ND na Národní třídě. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

24. ne .Chcete poznat strašidla Haštalsko – anežské čtvrti?  Víte, kdo to byl Vilný Ašant, Smutný Indián či Mrtvý hráč? A chcete zajít do uličky Rychlých šípů? Právě pro Vás, děti i dospělé, je určena naše vycházka. Sraz v 17.00 před kostelem sv. Petra, Biskupská ul.- za Bílou labutí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně V. Králová.

 

26. út. Královská zahrada Při dnešní vycházce (volně navazuje na vycházku z 14. 10.) si povíme, kde se poprvé v Evropě pěstovaly tulipány, kde chovali lva spojeného s osudem Rudolfa II., medvědy nebo kde roste vzácná metasekvoj, pavlovnie či liliovník tulipánokvětý.. Sraz v 16.30  u vchodu do Královské zahrady od Prašného mostu  - nejbližší zast. MHD Pražský hrad tram. č. 22.Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J.Bondyová.

 

30. so. Stromovka a Maroldovo panoráma Prohlédneme si panorama bitvy u Lipan, které asi nejvíce proslavilo svého autora a budeme pokračovat procházkou Stromovkou se zastávkami u zajímavých staveb historických i moderních (např. Místodržitelský letohrádek, Císařský mlýn, Rudolfova štola). Sraz v 10.00  před hl. vstupem na Výstaviště - nejbližší zast. tram „Výstaviště“, linky 5, 12, 14, 15, 17. Vstupné  50/ 40 Kč +  vstupné do objektu 25Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

30.so. Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně Vás vítá. Prohlídka významného barokního chrámu s jednou z největších nástropních fresek, jehož architektem byla proslulá rodina  Dientzenhoferů.. Sraz v 15.00 před vstupem do objektu. Vstupné 50/40 Kč + jednotné snížené vstupné do chrámu 35 Kč, průvodkyně H. Čenková.

 

31. ne. Nově zrekonstruovaná Bílkova vila. Při prohlídce interiérů Bílkovy vily budeme obdivovat nejen tvorbu této výjimečné osobnosti v dějinách  sochařství, ale seznámíme se i s jeho životem a názory. Jistě oceníte i to, že se nám podařilo do tohoto unikátního prostoru vyjednat poloviční vstupné. Sraz v 10.00 před objektem, Mickiewiczova ulice. Vstupné 50/40 Kč + jednotné snížené vstupné  do objektu 60 Kč, průvodkyně  PhDr. J. Škochová.

 

31. ne. Zajímavosti Klimentské a Petrské čtvrti s návštěvou interiéru dvou zdejších kostelů – sv. Klimenta a sv. Petra. Sraz ve 14.00 před novoměstským kostelem sv. Klimenta, Klimentská ulice. Vstupné 50/40 Kč, průvodce Mgr. J. Kvirenc.