Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vycházky s Portou Praga na únor

11. 2. 2011

Program na únor 2011

 

1.út. Vánoční ohlédnutí – putování kolem Strossmayerova náměstí s návštěvou kostela sv. Antonína Paduánského a zdejšího Slovanského betlému. Projdeme se méně známou částí Prahy a zajímat nás budou nejen zdejší stavby, ale zvláště tzv. Slovanský betlém, který odráží myšlenku slovanského sjednocení. Vznikl ve druhé polovině l9. století na Chodsku a byl pravidelně vystavován v Praze. Od r. l923 našel útočiště a byl zachráněn právě zde, v kostele sv. Antonína. Sraz v l6.3O před kostelem na Strossmayerově náměstí. Vstupné 5O/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

2.st. Vycházka s následujícím koncertem  - Od Kaštanu k Marjánce aneb znáte staré břevnovské hospody a víte, kde bylo U Vonásků? Vycházka mapuje nejen staré hospody této oblasti, o kterých se často zpívalo i v písničkách, ale celkově si budeme povídat i o historii starého Břevnova. Na vycházku navazuje koncert Klatovského klarinetového kvarteta. Sraz na vycházku v 16.30  na stan. tram. č. 22 U Kaštanu. Vydáme se  směrem po Bělohorské k Marjánce, kde v sále obnovené hospody Na Marjánce  -  Bělohorská 35 -  pokračuje akce od 19.00 koncertem.Vstupné 180 Kč (130 Kč vstupenka na koncert a 50 Kč jednotné vstupné na vycházku). Na vycházku je možné také přijít samostatně bez koncertu, což nabízíme především v rámci společných akcí s Městskou částí Prahy 6. V tomto případě je vstupné na vycházku jednotné 50 Kč. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 .Bližší informace a přihlášky na celou akci s koncertem na e- mailu nebo výše uvedeném tel. čísle, pouze na vycházku můžete přijít přímo na místo srazu  bez předchozího přihlášení.

 

3. čt. Muzeum hl. m. Prahy se pro Vás otevírá. Prohlédneme si expozici, která přibližuje dějiny Prahy od pravěku po 19. stol. s využitím autentických exponátů a také nedávnou novinku – digitalizovaný Langweilův model historické Prahy. Toto prostorové zobrazení města, které jako model z papírové lepenky na dřevěné konstrukci s více jak dvěma tisíci budovami historického jádra Prahy a v dokonalém realistickém provedení se všemi stavebními a zdobnými detaily fasád, je světovým unikátem svého druhu a ojedinělým uměleckým dílem. Jeho dnešní stav Vám umožní podívat se na podobu Prahy, která už dávno neexistuje. Sraz v l6.30 před vchodem do budovy muzea na Florenci. Vstupné 50/40 Kč + využijeme zvýhodněné vstupné do Muzea 10/0 Kč + Langweilův model 30/15 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

5.so. Ulicemi a uličkami Malé Strany. Naše dnešní vycházka se zaměří na méně známá místa této pražské části, aby se věnovala zdejším budovám, osobnostem a dalším zajímavostem. Společně si projdeme uličky Míšeňskou, Saskou, U Lužického semináře a další. Sraz v 10.00 u Malostranských mosteckých věží – před  knihkupectvím  Klubu Za starou Prahu, při menší věži. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

 

 

 

6. ne. Archeologické objevy v pražském teritoriu. Co se v Praze nalezlo v 19. století? Kde se uskutečnil archeologický průzkum ve 2O. a 21. století? Co rozšířilo naše poznatky o nejstarší podobě Prahy? Vycházka za pražskou archeologií Vám odpoví na tyto otázky. Sraz ve 14.00 na náměstí Republiky, před obchodním centrem Palladium. Vstupné 50/40Kč, průvodkyně PhDr. J.Chrastilová.

 

12. so. Žižkovská vysílací věž aneb podívej se na  Prahu z výšky. Z vyhlídky věže se nám otevřou neobvyklé pohledy na historické centrum Prahy a jeho okolí. Sraz ve 14.00 pod věží, Mahlerovy sady -  Žižkov. Vstupné 50/ 40 + snížené jednotné skupinové vstupné na věž 80 Kč, průvodkyně J. Buňatová.

 

 

 

13. ne. Pojďme s dětmi na Petřín! Cyklus vycházek pro děti pokračuje pěším zdoláním vrchu Petřín. Nahoře si připomeneme všechny petřínské zajímavosti a tajemství, mezi které patří  nejen rozhledna a bludiště, ale i třeba tajemné petřínské ohýnky. Sraz v 10.00 na stan tram. č. 22 Pohořelec. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně V. Králová.

 

 

 

13. ne. Staletí dominikánů na Starém Městě s prohlídkou výstavy "Hic Sunt Domini
Canes".
Opakování úspěšné vycházky, jejíž součástí je návštěva ojedinělé výstavy. Sraz ve 14.OO u pomníku Karla IV. na Křížovnickém náměstí. Vstupné 50/40 Kč + vstupné na výstavu 80/50 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

 

 

15. út. Americký klub dam – krůček k ženské vzdělanosti. O historii tohoto spolku, který měl mezi svými členkami takové osobnosti, jako byla K. Světlá, E. Krásnohorská, Z. Braunerová a u jehož zrodu stál Vojtěch Náprstek, nám bude povídat v prostorách Náprstkova muzea, kde se spolek scházel, pí dr. Milena Secká, současná předsedkyně této zajímavé instituce. Sraz v 15.00 před Náprstkovým muzeem na Betlémském náměstí. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 50 Kč,  PhDr. M. Secká.

 

 

 

19. so. Žena, s ženou, o ženě….Pražské ulice, náměstí, drobná zákoutí souvisejí s ženami umělkyněmi, ale také s  ženskými postavami, které zdobí fasády domů a ženy jsou i předmětem zájmu sochařů. Tomu bude věnováno naše dnešní putování po Praze. Sraz ve l4.00 u sochy A. Dvořáka na Palachově náměstí před Rudolfinem. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně V. Králová

 

 

 

20. ne. Pražské stopy židovských obyvatelpokračování cyklu oblíbených vycházek. Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu. Sraz v 10.OO na Palachově náměstí u sochy A. Dvořáka. Vstupné 50/40 Kč, členové KZSP 2O Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová .

 

 20. ne. Tady kdysi stával….Staroměstské náměstí. Projdeme se  srdcem Starého Města – Staroměstským náměstím a bude nás především zajímat, jaké stavby a objekty se tady nacházely, proč a kdy zmizely. Takto si povíme o Krocínově kašně a Mariánském sloupu, o východním křídle Staroměstské radnice  a dalších. To vše spojeno s výkladem o historii a významných budovách  dnešního náměstí. Doplněno dobovými fotografiemi.

 

Sraz v 15.00 na rohu ulice Celetné a Staroměstského náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

22. út. Nostická knihovna - jedna z mála dochovaných ukázek šlechtické knihovny v pražských palácích. Nejen 15.000 dochovaných svazků, ale i původní historické sály a působení J. Dobrovského jsou spojeny s tímto výjimečným prostorem. Pozor – omezený počet osob . Spojeno s procházkou po okolí. Sraz v 16.00 před Nostickým palácem (dnes MK ČR ) na Maltézském náměstí. Vstupné jednotné 50 Kč, PhDr.R.  Šípek, PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

23. st. Vršovice s prohlídkou kostela sv. Václava. Procházku zahájíme prohlídkou výjimečné stavby kostela sv. Václava od výjimečného architekta Josefa Gočára a dále si připomeneme slavnou historii Vršovic z hlediska architektonicko-historického, podnikatelského, sportovního...Sraz v 16.30 u vchodu do kostela na Čechově nám. (tram 22, 4, bus 106, 124, 139). Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová

 

 

 

26.Praha v proměnách času – architektura 20. století. Pražská náměstí, ulice a uličky jsou učebnicí uměleckohistorických slohů. Dnes se budeme věnovat 20. století. Sraz v l0.00 u Prašné brány, směr  Příkopy. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

 

 

26.so. Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla  na Vyšehradě - prohlídka jednoho z našich nejvýznamnějších kostelů, který je spojen s rodem Přemyslovců. Kostel prošel mnoha přestavbami, podrobněji si prohlédneme nejen jeho secesní výzdobu, ale samozřejmě i nádherný gotický obraz Panny Marie Dešťové a zvláštní tumbu sv. Longina. Součástí prohlídky interiéru chrámu bude i klenotnice, která uchovává množství cenných předmětů se zajímavou historií z různých historických období. Sraz ve 14.00 před kostelem.Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 30/10 Kč, průvodkyně H. Čenková.

 

27. ne. Sv. Anežka Česká a klášter klarisek - proč se Anežka věnovala s takovým úsilím zřízení kláštera klarisek? Jak tady žila a jakým způsobem zasahovala do politiky českého království? Jaký byl původní účel kostela sv. Salvátora? Kde klarisky žily, stolovaly, jaká byla jejich denní činnost? A mnoho dalšího zajímavého se dozvíte při prohlídce kláštera sv. Anežky. Sraz v 10.00 před vstupem do objektu (z Haštalského nám.). Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková

 

 

 

 27,ne,  Putování Braníkem a jeho historií, Branický kaleidoskop aneb o tom, kde se našly ostatky mamuta, co byla pasta di Praga, kde začínalo divadlo Sklep nebo kapela Tři sestry, kde stojí (zatím) jediná realizovaná stavba Jana Kaplického v Čechách a kde najdeme dominikánský dvůr. Sraz  ve 14.00 na stan. aut. č. 124 Zemanka. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová.